Søk

UNIFOR er en ideell organisasjon med 30 års erfaring i håndtering av stiftelser. Vi administrerer private stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse, kunst og musikk og andre allmennyttige formål. Flesteparten av stiftelsene støtter formål ved UiO, NTNU,...
Scholarships are offered annually to master and PhD-students at the University of Oslo to stimulate international dialogue and understanding. They cover costs related to research stays abroad for candidates within the areas of Humanities, Social Sciences, Law,...
Markedsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hver måned.   KLP Månedsrapport februar 2023 Storebrand Markedsrapport februar 2023          ...
Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952). Støtten gis i form av a) stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i fondets vedtekter § 1....
Bærekraftsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hvert år.   KLP Årsrapport 2022 – Ansvarlige Investeringer   Storebrand Bærekraftsrapport Q4-2022    
Translate »