Søk

UNIFOR er en ideell organisasjon med 30 års erfaring i håndtering av stiftelser. Vi administrerer private stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse, kunst og musikk og andre allmennyttige formål. Flesteparten av stiftelsene støtter formål ved UiO, NTNU, NMBU og Musikkhøgskolen, men også andre allmennyttige formål i for eksempel kommuner.

UNIFOR som organisasjon tilbyr sine kunder et totalkonsept som innebærer kapitalforvaltning, forretningsførsel og regnskap, samt søknadshåndtering og utdeling av midler på vegne av stiftelser. Vi forvalter NOK 4 milliarder for over 200 stiftelser med ideelle formål primært innen forskning og høyere utdannelse.

UNIFOR har en liten administrasjon (totalt 3 personer) og et lavt kostnadsnivå. For å oppnå dette har vi utstrakt bruk av elektronisk kommunikasjon, skybaserte løsninger og stordriftsfordeler ved forvaltning, revisjon og styrearbeid.

Stillingens arbeidsoppgaver

 • administrasjon og vedlikehold av vår nettside og søknadsportal
 • tilrettelegging av søknadsprosesser; administrere utlysninger, veilede søkere, formidle søknader til styrer/fagkomiteer, ferdigstilling, (omfatter ikke den faglige vurderingen)
 • kommunikasjon med stiftelsene; herunder kontakt med styrer, fagpersoner, søkere og universiteter/høgskoler
 • opprettelse/endring/avvikling av stiftelser; herunder kontakt med Brønnøysundregistrene og Stiftelsestilsynet
 • forberedelse av styrepapirer og deltakelse i styremøter
 • andre forefallende oppgaver

Krav til kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse, minimum bachelorgrad, f.eks. innen administrasjon og ledelse, kommunikasjon, juridiske fag, økonomiske fag, sosiologi, statsvitenskap, eller liknende
 • Erfaring med saksbehandling/administrative oppgaver
 • God kjennskap til og interesse for universitetsmiljøene, gjerne gjennom egen utdannelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 Egenskaper vi ser etter

 • selvstendig, strukturert og effektiv
 • initiativrik og nysgjerrig
 • aktiv innen utvikling av arbeidsoppgaver og rutiner
 • utadvendt og god i kommunikasjon og samarbeid med andre
 • raus og omgjengelig

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk vikariat: 100 % i 12 måneder
 • Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver
 • Rom til faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Søknadstekst (maks 1 side)
 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Referanser

Søknaden sendes som én PDF-fil til e-post adressen unifor@unifor.no og merkes med emnet «Søknad vikariat UNIFOR DITT ETTERNAVN». 

Vikariatets varighet er 12 måneder med oppstart snarest.

Søknadfristen er 14. april 2023. 

 

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved administrerende direktør Hans Jørgen Stang eller rådgiver Cecilie Lydersen tlf. 223 40 143.

Translate »