Søk

Lørdag 13.november 2021 ble kronikken “Har du sett snubletråden, næringsminister?” publisert i Finansavisen. Kronikken er et svar på Næringsdepartementets forslag til endringer i Stiftelsesloven og er et samarbeid mellom Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i...
Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning deler hvert år ut en pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan foreslå kandidater til prisbelønningen....
UNIFOR lyser ut til sammen NOK 298 000 i stipendmidler til juridisk forskning innen sjøforsikring, sjørett og sjørettsforskning, og skatte- og avgiftsrett. De aktuelle stiftelsene er Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond, A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av...
Translate »