Søk

UNIFOR lyser ut til sammen NOK 298 000 i stipendmidler til juridisk forskning innen sjøforsikring, sjørett og sjørettsforskning, og skatte- og avgiftsrett. De aktuelle stiftelsene er Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond, A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og Skattebetalerforeningens jubileumsfond. 

Klikk på den enkeltes stiftelsens navn for å bli videreført til den aktuelle utlysningen. Søknader sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Felles søknadsfrist for samtlige stiftelser er 1. desember.

 

Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Tilgjengelig beløp: NOK 150 000

Søknadsfrist: 1. desember


Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond

Stiftelsen støtter nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og relaterte juridiske emner.

Tilgjengelig beløp: NOK 75 000

Søknadsfrist: 1. desember


A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett

Stiftelsen gir bidrag til norsk sjørett og sjørettsforskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 73 000

Søknadsfrist: 1. desember

Translate »