Søk

Professor Dr. juris Sjur Brækhus’ Fond

Stiftelsen støtter nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og relaterte juridiske emner.

Som sjøforsikring regnes også forsikring av interesser knyttet til petroleumsutvinning til sjøs.

Stiftelsen kan bl.a.

  • utdele stipend til forskning eller studier
  • støtte utgivelsen av bøker eller andre publikasjoner
  • bidra til arrangering av seminar og undervisning
  • tildele priser med eller uten grunnlag i forutgående prisoppgave

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. desember.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

§ 1
Fondets midler

Fondet er opprettet 19. mai 1989 med bidrag fra Assuranceforeningen Gard, Assuranceforeningen Skuld, Christianssands Skibsassuranceforening, Bergen Skibsassuranceforening, Skibsassuranceforeningen Unitas, Den Norske Krisgsforsikring for for Skib og Sjøassurandørernes Centralforening på ialt kr. 1.250.000.

Av Fondets midler skal kr. 1.000.000 avsettes som grunnkapital. 10% av Fondets midler legges hvert år til grunnkapitalen.

§ 2
Formål

Fondets disponible midler skal benyttes til støtte av nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og dertil knyttede juridiske emner.

Som sjøforsikring regnes også forsikring av interesser knyttet til petroleumsutvinning til sjøs.

Fondet kan bl.a. utdele stipendier til forskning eller studier, støtte utgivelsen av bøker eller andre publikasjoner, bidra til arrangering av seminarer og undervisning, og tildele priser med eller uten grunnlag i forutgående prisoppgave.

§ 3

Fagkomiteen oppnevnes av Nordisk institutt for sjørett for en periode på 4 år. Fagkomiteen innstiller til utdeling i henhold til fondets formål; fondets styre vedtar.

§ 4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »