Søk

Professor Dr. juris Sjur Brækhus’ Fond

Fondet støtter nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og relaterte juridiske emner.

Som sjøforsikring regnes også forsikring av interesser knyttet til petroleumsutvinning til sjøs. Fondet kan bl.a.

  • utdele stipend til forskning eller studier
  • støtte utgivelsen av bøker eller andre publikasjoner
  • bidra til arrangering av seminar og undervisning
  • tildele priser med eller uten grunnlag i forutgående prisoppgave

Fondet lyser ut midler 1. november hvert år med fast søknadsfrist 1. desember.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Professor Dr. juris Sjur Brækhus’ Fond

 

§ 1

Fondet er opprettet 19. mai 1989 med bidrag fra Assuranceforeningen Gard, Assuranceforeningen Skuld, Christianssands Skibsassuranceforening, Bergen Skibsassuranceforening, Skibsassuranceforeningen Unitas, Den Norske Krisgsforsikring for for Skib og Sjøassurandørernes Centralforening på ialt kr. 1.250.000.

Av Fondets midler skal kr. 1.000.000 avsettes som grunnkapital. 10% av Fondets midler legges hvert år til grunnkapitalen.

§ 2

Fondets disponible midler skal benyttes til støtte av nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og dertil knyttede juridiske emner.

Som sjøforsikring regnes også forsikring av interesser knyttet til petroleumsutvinning til sjøs.

Fondet kan bl.a. utdele stipendier til forskning eller studier, støtte utgivelsen av bøker eller andre publikasjoner, bidra til arrangering av seminarer og undervisning, og tildele priser med eller uten grunnlag i forutgående prisoppgave.

§ 3

Fagkomiteen oppnevnes av Nordisk institutt for sjørett for en periode på 4 år. Fagkomiteen innstiller til utdeling i henhold til fondets formål; fondets styre vedtar.

§ 4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »