Søk

KONTAKT OSS

UNIFORs administrasjon

 

 

Hans Jørgen Stang

 

Administrerende direktør

 

  22 34 01 41

Rolf Westad

 

Regnskapsansvarlig

 

  22 34 01 45

Cecilie Lydersen

 

Rådgiver forretningsførsel stiftelser

 

  22 34 01 43

  unifor@unifor.no

Styret i UNIFOR

 

Styret i UNIFOR oppnevnes av Universitetsstyret ved UiO og fungerer også som styre for rundt 130 stiftelser tilknyttet UiO. Styrets medlemmer har forvaltningsrelatert, juridisk og vitenskapelig kompetanse.

Styret skal sørge for at forvaltningen, forretningsførselen, søknadshåndteringen og regnskapsføringen for stiftelser som blir administrert av UNIFOR, er betryggende og forsvarlig tilrettelagt.

 

 

Styrets sammensetning

 

Leif Helmich Pedersen, styreleder

Stine M. Ulven, nestleder

Benedicte Bakke Agerup

Anders Elverhøi

Christina Stray

Øyvind Østerud

 

Styremøter 2022

 

3. februar

29. mars

31. mai

16. august

18. oktober

6. desember

Translate »