Søk

KONTAKT OSS

UNIFORs administrasjon

Hans Jørgen Stang

Administrerende direktør

22 34 01 41 / 48 11 96 87

hans.jorgen.stang@unifor.no

Marlena Sofrone

Regnskap

22 34 01 45

regnskap@unifor.no

Cecilie Lydersen

Søknader og foretningsførsel

22 34 01 43

unifor@unifor.no

Styret i UNIFOR

Styret i UNIFOR oppnevnes av Universitetsstyret ved UiO og fungerer også som styre for rundt 120 stiftelser tilknyttet UiO. Styrets medlemmer har forvaltningsrelatert, juridisk og vitenskapelig kompetanse.

Styret skal sørge for at forvaltningen, forretningsførselen, søknadshåndteringen og regnskapsføringen for stiftelser som blir administrert av UNIFOR, er betryggende og forsvarlig tilrettelagt.

Styrets sammensetning

Bjarne Borgersen, styreleder

Brita Eilertsen, nestleder

Anders Elverhøi

Christina Stray

Øyvind Østerud

Lene Frost Andersen

Styremøter 2018

6. februar

10. april

29. mai

28. august

16. oktober

27. november

Translate »