Søk

Administrasjon og styre

Administrasjon

 

 

Hans Jørgen Stang

 

Administrerende direktør

 

Rolf Westad

 

Regnskapsansvarlig

 

Cecilie Lydersen

 

Seniorrådgiver forretningsførsel 
i permisjon 28. august 2023 – 22. april 2024

 

Tinus Bjørgo

 

Rådgiver
vikar fra 1. juni 2023 til 1. juni 2024

 

Styret

 

Styret i UNIFOR oppnevnes av Universitetsstyret ved UiO og fungerer også som styre for rundt 130 stiftelser tilknyttet UiO. Styrets medlemmer har forvaltningsrelatert, juridisk og vitenskapelig kompetanse.

Styret skal sørge for at forvaltningen, forretningsførselen, søknadshåndteringen og regnskapsføringen for stiftelser som blir administrert av UNIFOR, er betryggende og forsvarlig tilrettelagt.

 

 

Styrets sammensetning

 

Leif Helmich Pedersen, styreleder

Stine M. Ulven, nestleder

Benedicte Bakke Agerup

Christina Stray

Einar Lie

Anders Malthe-Sørenssen

 

Styremøter 2023

 

9. mars

22. mai

15. august

25. oktober

5. desember

 

Styremøter 2024

 

13. februar 2024

9. april 2024

28. mai 2024

20. august 2024

15. oktober 2024

10. desember 2024

 

Translate »