Søk

KONTAKT OSS

UNIFORs administrasjon

 

For e-post til ansatte benyttes betegnelsene nedenfor etterfulgt av @unifor.no

Hans Jørgen Stang

Administrerende direktør

22 34 01 41 / 48 11 96 87

e-post: hans.jorgen.stang

Marlena Sofrone

Regnskap

22 34 01 45

E-post: regnskap

Cecilie Lydersen

Søknader og foretningsførsel

22 34 01 43

E-post: unifor

Styret i UNIFOR

Styret i UNIFOR oppnevnes av Universitetsstyret ved UiO og fungerer også som styre for rundt 120 stiftelser tilknyttet UiO. Styrets medlemmer har forvaltningsrelatert, juridisk og vitenskapelig kompetanse.

Styret skal sørge for at forvaltningen, forretningsførselen, søknadshåndteringen og regnskapsføringen for stiftelser som blir administrert av UNIFOR, er betryggende og forsvarlig tilrettelagt.

Styrets sammensetning

Bjarne Borgersen, styreleder

Brita Eilertsen, nestleder

Anders Elverhøi

Christina Stray

Øyvind Østerud

Lene Frost Andersen

Styremøter 2019

5. februar

2. april

21. mai

20. august

14. oktober

26. november

Translate »