Søk

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme – utlysning 2019


Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3 180 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk. Alle søknader må være elektroniske og må være levert gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for...

Reisestipend for yngre medisinske forskere


På vegne av stiftelsene lyser UNIFOR ut reisestipend til stipendiater og yngre medisinske forskere ved Universitetet i Oslo. Stipendene skal dekke kostnader ved studieopphold i utlandet. Vennligst lest utlysningstekst og veileder til søknadsskjema nøye. Alle søknader...
Translate »