Søk

 

Kaia og Torfinn Tobiassens Fond støtter master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler.

STØTTEN GIS I FORM AV

– prosjektstøtte

– reisestipend

Midlene kan IKKE brukes som lønn.

Det skal totalt deles ut inntil kr 127 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

– være master- eller ph.d.-student ved et norsk universitet eller høgskole

– arbeide med middelalderforskning

 

Søknadsfristen er 1. desember

Klikk her for å bli overført til fondets nettside og elektroniske søknadsskjema. 

Translate »