Søk

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan. Støtten gis i form av stipend, reisestipend og bidrag til prosjekter, aktiviteter, arrangementer, o.l. 

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. 

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen skal generelt tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan. Du må (1) være student, forsker eller annen kulturarbeider med konkrete planer om utveksling, eller (2) ha konkrete planer om andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem mellom Norge og Japan.

Søknadsfristen er 30. mars 

Klikk her for å bli overført til fondets elektroniske søknadsskjema. 

Translate »