Søk

Støtte gis i form av vitenskapelig stipend. Det deles tradisjonelt ut i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Stiftelsen skal totalt dele ut NOK 200 000.

Aktuelle kandidater er forskere og/eller undervisere innen preklinisk og/eller klinisk odontologi.

Det gis bidrag til

– formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
– odontologiske undersøkelser
– publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Søknadsfristen er 30. mars 

Klikk her for å bli overført til stiftelsens elektroniske søknadsskjema. 

Translate »