Søk

UNIFOR er en ideell organisasjon opprettet av Universitet i Oslo i 1993 for å samle forvaltningen av UiOs fond og legater. I dag forvalter vi stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved UiO, NTNU og NMBU, samt Nansenfondene, Holocaustsenteret og andre private stiftelser.

 

I UNIFOR har vi ledig et vikariat som kontormedarbeider/saksbehandler i 10 måneder med oppstart 01.07.2019 og varighet ut april 2020.

Kort om oss
UNIFOR som organisasjon tilbyr sine kunder et totalkonsept som innebærer kapitalforvaltning, forretningsførsel og regnskap, samt søknadshåndtering og utdeling av midler på vegne av stiftelser. Vi forvalter NOK 2,3 milliarder for over 200 stiftelser med ideelle formål primært innen forskning og høyere utdannelse.

UNIFOR har en liten administrasjon (totalt 3 personer) og et lavt kostnadsnivå. For å oppnå dette har vi utstrakt bruk av elektronisk kommunikasjon, skybaserte løsninger og stordriftsfordeler ved forvaltning, revisjon og styrearbeid.

Stillingens arbeidsoppgaver
Den nye kollegaen vår skal jobbe med
– administrasjon og vedlikehold av vår nettside og søknadsportal
– tilrettelegging av søknadsprosesser; administrere utlysninger, veilede søkere, formidle søknader til styrer/fagkomiteer, ferdigstilling, (omfatter ikke den faglige vurderingen)
– oppsetting og ferdigstillelse av årsregnskap for stiftelsene (ikke regnskapsføringen og årsavslutningen)
– kommunikasjon med stiftelsene; herunder kontakt med styrer, fagpersoner, søkere, universitetene
– opprettelse/endring/avvikling av stiftelser; herunder kontakt med Brønnøysundregistrene og Stiftelsestilsynet
– forberedelse av styrepapirer
– andre forefallende oppgaver

Krav til kvalifikasjoner
– Relevant høyere utdannelse, minimum bachelorgrad, f. eks. innen administrasjon og ledelse, kommunikasjon, juridiske fag, økonomiske fag, sosiologi, statsvitenskap, eller liknende
– Erfaring med saksbehandling/administrative oppgaver
– God kjennskap til og interesse for universitetsmiljøene, gjerne gjennom egen utdannelse
– Erfaren bruker innen elektroniske plattformer (Office/CRM/regnskapssystem, Word, Excel, Altinn)
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper vi ser etter
Den nye kollegaen vår er

– selvstendig, strukturert og effektiv
– initiativrik og nysgjerrig
– aktiv innen utvikling av arbeidsoppgaver og rutiner
– utadvendt og god i kommunikasjon og samarbeid med andre
– raus og omgjengelig

Vi tilbyr
– Stillingsbrøk vikariat: 100 % i 10 måneder
– Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver
– Rom til faglig utvikling
– Godt arbeidsmiljø
– Lønn etter avtale
– Fleksibel arbeidstid

Søknaden skal inneholde følgende:
1. Søknadstekst (maks 1 side)
2. CV
3. Attester og vitnemål
4. Referanser

Søknaden sendes som én PDF-fil til e-post adressen unifor@unifor.no og merkes med emnet Søknad vikariat UNIFOR DITT ETTERNAVN.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved administrerende direktør Hans Jørgen Stang tlf 22340141 eller saksbehandler Cecilie Lydersen tlf 22340143

SØKNADSFRISTEN ER 06.05.2019

Translate »