Søk

Fondet lyser nå ut forskningsmidler til prosjekter som kan bidra til økt kunnskap om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer.

Støtten gis i form av driftstøtte til forskningsprosjekter.

Det skal i år deles ut inntil kr 962 000.

Både forskere i faste vitenskapelige stillinger og stipendiater, postdoktorer, professor emeriti det året de blir det og andre forskere i midlertidige stillinger ansatt ved Det medisinske fakultet kan søke. Stipendiater må være tatt opp på doktorgradsprogrammet ved det medisinske fakultet. Stipendiater og postdoktorer som har sin hovedarbeidsplass med Det medisinske fakultet og der hovedveileder er ansatt ved Det medisinske fakultet kan også søke.

 

Søknadsfrist er 2. mai

 

Klikk her for å bli overført til fondets digitale søknadsskjema. 

Translate »