Søk

Finn Jørgen Walvigs stiftelse støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.

Støtte gis i form av vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal i år totalt deles ut inntil 200 000 kr.

HVEM KAN SØKE?

Det gis støtte til grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som for eksempel

–     økologi
–     fysiologi
–     systematikk
–     genetikk
–     toksikologi, osv.

Med akvatiske organismer menes bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og maritime miljø.

Aktuelle kandidater er forskningstilsatte og stipendiater ved Universitetet i Oslo. Det kan også gis til gjesteforskere gjennom samarbeid med tilsatte ved UiO.

 

Søknadsfristen er 1. mai. 

 

Klikk her for å bli overført til stiftelsens digitale søknadsskjema. 

Translate »