Søk

Stiftelsen støtter ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av avlønning av et professorat i ernæringsforskning og ellers som følger:
– til forskning som inngår under stiftelsens formål
– til innredning og drift av Avdeling for ernæringsvitenskap
– som bidrag til Freiafondet.

Fordeling av forskningsmidler gjøres etter ekstern fagfellevurdering

Det er nå mulig å søke om støtte og søknadsfristen er 1. november. Klikk her for å bli overført til fondets hjemmeside og dets elektroniske søknadsskjema. 

Translate »