Søk

Skattebetalerforeningens jubileumsfond støtter vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett. Støtten gis i form av (1) vitenskapelige stipend, (2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, (3) reisestipend, (4) bidrag til dekking av utgifter ifm. deltakelse på konferanser, seminarer o.l. 

Bidrag gis vanligvis i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Fondet skal i år totalt dele ut inntil 150 000 kr.

HVEM KAN SØKE?

Skattebetalerforeningens jubileumsfond ønsker å tilrettelegge for en praktisk rettet forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Fondet gir støtte til enkeltpersoner og institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljøene.

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

Klikk her for å bli overført til fondets elektroniske søknadsskjema. 

Translate »