Søk

Tre av UNIFORs odontologistiftelser er sammen med tre eksterne odontologistiftelser registrert som sammenslått 3. juli 2018 og utgjør nå Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme.

De seks individuelle stiftelsene det gjelder opphører følgelig å eksistere:

– Den Norske Tannlegeforenings fond til odontologiens fremme
– Norsk Dental Depots Fond for Odontologisk forskning
– Jubileumsfondet til Fremme av Odontologisk Forskning og undervisning
– Norske Tandlægers Fond til Tandlægevidenskapens fremme
– A/S Norsk Dental Depots Fond for Odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen
– Tannlegeundervisningens fond

Stiftelsenes styrer vurderer det slik at alle seks stiftelser har likelydende formål – å tilgodese norsk tannlegevitenskap og tannlegeundervisning.

Som et resultat av sammenslåingen utgjør den nye stiftelsens grunnkapital NOK 2 559 511. Dette tilrettelegger for større og flere tildelinger til gode søkere, noe som igjen vil føre til at stiftelsens formål blir tilgodesett på en mer omfattende måte enn tidligere.

 

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme vil etter planen lyses ut for første gang i februar 2019

med søknadsfrist 30. mars.

 

Følg med på UNIFORs nett- og Facebooksider for oppdateringer!

Translate »