Søk

Fire av UNIFORs stiftelser er avviklet og slettet fra Brønnøysundregistrene 27. juni 2018:

– Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond til malmgeologisk forskning
– Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs fond for fysisk forskning
– Keiko og Morikazu Todas fond for fysisk forskning
– Knut Benedict Kjos Gryttens stiftelse

Stiftelsene ble av sine respektive styrer vurdert som for små til at de kunne tilgodese sine formål på en tilstrekkelig måte, og ble følgelig avviklet. Alle stiftelsene hadde en egenkapital på under NOK 650 000

De resterende midlene fra de fire stiftelsene ble i sin helhet tildelt institutter tilknyttet NTNU og UiO til bruk i henhold til sine formål.

Translate »