Søk

Kometen – Nord-Norges forskningsfond har som formål å støtte vitenskapelig arbeid, primært i og for Nord-Norge. Støtte gis i form av:

– rene stipend
– støtte til feltarbeid
– støtte til reiser
– støtte til innkjøp av nødvendig utstyr

Stipend kan gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 50.000.

Fondet har i år totalt inntil NOK 57 000 tilgjengelig for utdeling.

HVEM KAN SØKE?

Stipend gis til arbeid med mastergrad, PhD-prosjekt og annen forskning ved UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet må ha sterk tilknytning til landsdelen.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknader sendes inn elektronisk via UNIFORs søknadsportal. Søknaden skal inneholde:

– en kort søknadstekst (maks 500 ord) med informasjon om det du søker støtte til og hva et eventuelt bidrag skal brukes til. Husk at søknaden må være i henhold til fondets formål (se Kometens nettside) for å bli vurdert.
– en oversikt (budsjett) over planlagte utgifter et eventuelt stipend skal dekke.
– CV i PDF-format (maks 3 sider) (lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet)

Klikk her for å bli overført til fondets elektroniske søknadsskjema.

 

Søknadsfristen er 31. mars.

Translate »