Søk

Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000.

Det skal i år deles ut totalt inntil kr 200 000.

 

De som er søknadsberettiget er autoriserte sykepleiere ved OUS som:

– har vært ansatt i minst 10 år

eller 

– er alders- eller uførepensjonister som har vært ansatt ved OUS i minst 10 år

Du må være medlem av Norges Sykepleierforbund.

Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.


Vi ber deg være tydelig i å beskrive hva et eventuelt bidrag fra Solgløttfondet skal gå til. Søknaden
må vise til konkrete planer. Ved uspesifiserte planer anses søknaden som mangelfull og søker risikerer å få avslag. 

Merk at fondet 

1 ) KUN dekker utgifter til søker, ikke til ektefelle, barn osv.

2) IKKE gir støtte til ren ferie

3)  IKKE dekker utgifter ved abonnement til treningsstudio, e. l. 

4) IKKE dekker medisinske behandlinger

5) IKKE dekker ekstravagante festmiddager, men kan dekke generell kost (frokost, lunsj, middag). 

6) IKKE dekker innkjøp av klær, utstyr, e.l.

 

Klikk her for å bli overført til fondets elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfristen er 31. mars 

 

Generell informasjon

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Translate »