Søk

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet (UiO) tar nå imot søknader. Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke. Det skal totalt deles ut inntil 193 000 kr.

Stiftelsen er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til internasjonal reisevirksomhet på grunn av den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige studieopphold i utlandet. Stiftelsen vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

Klikk her for å bli overført til stiftelsens nettside og dens elektroniske søknadsskjema. 

Translate »