Søk

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

Stiftelsen deler ut støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.

Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. februar.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

§1.
Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Nathalia og Knut Juul Christiansens stiftelse, med grunnkapital NOK 1.135 854,- og Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning med grunnkapital NOK 848.624,-. Legatets grunnkapital er NOK 1.984 478,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.
Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp for Universitetet i Oslo. De disponible midlene anvendes til støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen for senere års anvendelse.

§4.
Midlene utdeles etter innstilling fra representanter fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§3.
Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

 

Translate »