Søk

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

Stiftelsen gir stipender til stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo til støtte for studieopphold i utlandet.

Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 245 000,00 NOK
 

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO


Stiftelsen gir økonomisk støtte til studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Reisestipend

Stipender gis vanligvis i størrelsesordenen kr 15 000-50 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil kr 245 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være stipendiat,  forskerlinjestudent eller forsker ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om studieopphold i utlandet

Det gis ikke støtte til ordinære kurs og heller ikke til studenter utenom forskerlinjestudenter.

Søknadsfristen er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

 

§1.

Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Nathalia og Knut Juul Christiansens stiftelse, med grunnkapital NOK 1.135 854,- og Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning med grunnkapital NOK 848.624,-. Legatets grunnkapital er NOK 1.984 478,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp for Universitetet i Oslo. De disponible midlene anvendes til støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen for senere års anvendelse.

§3.

Midlene utdeles etter innstilling fra representanter fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

 

Translate »