Søk

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

Stiftelsen deler ut støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.

Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2020
Tilgjengelig for utdeling: 173 000,00 NOK
 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 173 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være stipendiat eller forsker ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

- forskerlinjestudent ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om studieopphold i utlandet

Det gis ikke støtte til ordinære kurs og heller ikke til studenter utenom forskerlinjestudenter.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

Vedtekter

§1.
Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Nathalia og Knut Juul Christiansens stiftelse, med grunnkapital NOK 1.135 854,- og Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning med grunnkapital NOK 848.624,-. Legatets grunnkapital er NOK 1.984 478,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.
Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp for Universitetet i Oslo. De disponible midlene anvendes til støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen for senere års anvendelse.

§4.
Midlene utdeles etter innstilling fra representanter fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§3.
Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

 

Translate »