Søk

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

Stiftelsen gir stipender til stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo til støtte for studieopphold i utlandet.

Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke.

Stiftelsen lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

 

§1.

Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Nathalia og Knut Juul Christiansens stiftelse, med grunnkapital NOK 1.135 854,- og Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning med grunnkapital NOK 848.624,-. Legatets grunnkapital er NOK 1.984 478,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp for Universitetet i Oslo. De disponible midlene anvendes til støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen for senere års anvendelse.

§3.

Midlene utdeles etter innstilling fra representanter fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

 

Translate »