Søk

På vegne av våre stiftelser lyser UNIFOR herved ut stipendmidler til medisinsk forskning. Midlene skal blant annet tilgodese forskning innen akuttmedisin, dermatologi, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, og øresykdommer.

Det kan søkes om driftsmidler til forskningsprosjekter. Alle søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og publikasjonsliste for de siste 5 år. Klikk på de aktuelle stiftelsesnavnene oppgitt under for å bli overført til de forskjellige elektroniske søknadsskjemaene.

Søknadsfristen er 15. februar

Vi oppfordrer aktuelle kandidater til å også søke støtte fra vår støtteordning UNIFOR-FRIMED. Ordningen lyser ut NOK 2 349 000 og har søknadsfrist 15. februar. Klikk her for å bli overført til UNIFOR-FRIMEDs utlysning.   

 

AKUTTMEDISIN

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin. Støtten gis som stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Tilgjengelig beløp: NOK 38 000

 

ASTMA

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

Tilgjengelig beløp: NOK 352 000

 

DERMATOLOGI

Arne E. Ingels legat til Rikshospitalets hudavdeling

Stiftelsen formål er å støtte dermatologisk forskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 212 000

 

DIABETES

Stiftelsen til diabetesforskning

Stiftelsen støtter diabetesforskning ved UiO og OUS-HF.

Tilgjengelig beløp: NOK 90 000

 

HESTEASSISTERT TERAPI

Ann Kern-Godal’s Memorial Fund for Horse-Assisted Therapy

Stiftelsens formål er å fremme forskning og å bygge bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper. Stiftelsen er åpent for internasjonal konkurranse.

Tilgjengelig beløp: 450 000

 

HJERNESLAG OG PSORIASIS

Harald og Sofie Postmyrs legat

Stiftelsen støtter forskning på sykdommene hjerneslag og psoriasis.

Tilgjengelig beløp: NOK 30 000

 

HJERTESYKDOMMENES KIRURGISKE BEHANDLING

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Tilgjengelig beløp: NOK 97 000

 

KREFT

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft

Legatet gir støtte til bekjempelsen av tuberkulose og kreft.

Tilgjengelig beløp: 250 000

 

LUPUS (SLE)

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen lupus erythematosus disseminatus (SLE).

Tilgjengelig beløp: NOK 496 000

 

NEVROLOGI

Halvor Høies fond

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

Tilgjengelig beløp: NOK 30 000

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica.

Tilgjengelig beløp: NOK 349 000

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer.

Tilgjengelig beløp: NOK 76 000

 

 NYRESYKDOMMER

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Tilgjengelig beløp: NOK 121 000

 

OFTALMOLOGI

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 41 000

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Tilgjengelig beløp: NOK 255 000

 

ORTOPEDISK KIRURGI

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Tilgjengelig beløp: NOK 97 000

 

PSYKIATRI

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Stiftelsen støtter forskning innen norsk psykiatri.

Tilgjengelig beløp: NOK 110 000

Thora og Sverre Lofthus legat

Legatet støtter psykiatrisk forskning.

Tilgjengelig beløp: NOK 50 000

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder.

Tilgjengelig beløp: NOK 53 000

 

 REVMATISME

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen

Stiftelsen støtter forskning innen revmatisme ved UiO.

Tilgjengelig beløp: 482 000

 

TUBERKULOSE

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft

Legatet gir støtte til bekjempelsen av tuberkulose og kreft.

Tilgjengelig beløp: 250 000

Johs. I. Svanholms fond

Stiftelsens formål er å støtte tuberkuloseforskning.

Tilgjengelig beløp: 21 000

 

 ØRESYKDOMMER/HELVETESILD

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Tilgjengelig beløp: NOK 255 000

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

Tilgjengelig beløp: NOK 47 000

 

ØYESYKDOMMER

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Tilgjengelig beløp: NOK 97 000

 

ANNET

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

Stiftelsen deler ut støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke.

Tilgjengelig beløp: NOK 193 000

Translate »