Søk

Thora og Sverre Lofthus legat

Legatet støtter psykiatrisk forskning.  

Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 10 000 – NOK 50 000. 

Det gis fortrinnsrett til søkere fra Telemark fylke. 

 

Legatet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Thora og Sverre Lofthus legat

 

Undertegnede ektefeller Thora Lofthus, født 9.12.1918, og Sverre Lofthus, født 27.6.1914, bestemmer herved som vår siste vilje:

Når en av oss dør, skal den lengstlevende overta hele boet som enearving med fri rådighet i levende live.

Når den lengstlevende dør, skal alt det som han/hun etterlater seg tilfalle et legat som skal bære navnet Thora og Sverre Lofthus legat. Legatet skal ha som formål å gi støtte til psykiatrisk forskning, fortrinnsvis innen Telemark fylke. Det skal søkes om offentlig stadfestelse av legatet.

Vi fastsetter følgende vedtekter for legatet:

 

§ 1

Legatets Navn er Thora og Sverre Lofthus legat.

§ 2

Legatets formål er å gi støtte til psykiatrisk forskning, fortrinnsvis innen Telemark fylke.

§ 3

Grunnkapitalen består av arven etter Thora og Sverre Lofthus. Stiftelsens grunnkapital er NOK 1 981 060. Grunnkapitalen kan ikke røres.

Hvis det for noen år ikke utdeles så stor del av avkastningen som det er anledning til, kan det overskytende utdeles senere år.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

§ 5

Utdeling av stipend og priser foretas av styret etter forslag fra en fagkomite på tre personer. Fagkomiteen vil ved oppstart bestå av de tre avtroppende styremedlemmene. Komiteen kan supplere seg selv, eventuelt kan Fylkeslegen i Telemark oppnevne nye medlemmer dersom komiteen selv har problemer med dette. Medlemmene har en funksjonstid på fire år og de kan gjenoppnevnes.

Medlemmene bør ha lokal tilknytning.

To av medlemmene bør ha faglig bakgrunn innen psykologi og psykiatri.

Det tredje medlemmet skal ha juridisk kompetanse, fortrinnsvis en av dommerne ved Nedre Telemark Tingrett. Om nødvendig skal dette medlemmet utpekes av Sorenskriveren ved Nedre Telemark Tingrett.

Godtgjørelse for komiteens medlemmer fastsettes av styret ved Universitetet i Oslo etter forslag fra administrasjonen, jf. Stiftelsesloven § 8.

Translate »