Søk

Thora og Sverre Lofthus legat

Legatet støtter psykiatrisk forskning.  

Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 10 000 – NOK 50 000. 

Det gis fortrinnsrett til søkere fra Telemark fylke. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
 

Thora og Sverre Lofthus legat


Legatet støtter psykiatrisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 10 000 - NOK 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med psykiatrisk forskning

Søkere fra Telemark fylke har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Thora og Sverre Lofthus legat

 

Undertegnede ektefeller Thora Lofthus, født 9.12.1918, og Sverre Lofthus, født 27.6.1914, bestemmer herved som vår siste vilje:

Når en av oss dør, skal den lengstlevende overta hele boet som enearving med fri rådighet i levende live.

Når den lengstlevende dør, skal alt det som han/hun etterlater seg tilfalle et legat som skal bære navnet Thora og Sverre Lofthus legat. Legatet skal ha som formål å gi støtte til psykiatrisk forskning, fortrinnsvis innen Telemark fylke. Det skal søkes om offentlig stadfestelse av legatet.

Vi fastsetter følgende vedtekter for legatet:

 

§ 1

Legatets Navn er Thora og Sverre Lofthus legat.

§ 2

Legatets formål er å gi støtte til psykiatrisk forskning, fortrinnsvis innen Telemark fylke.

§ 3

Grunnkapitalen består av arven etter Thora og Sverre Lofthus. Stiftelsens grunnkapital er NOK 1 981 060. Grunnkapitalen kan ikke røres.

Hvis det for noen år ikke utdeles så stor del av avkastningen som det er anledning til, kan det overskytende utdeles senere år.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

§ 5

Utdeling av stipend og priser foretas av styret etter forslag fra en fagkomite på tre personer. Fagkomiteen vil ved oppstart bestå av de tre avtroppende styremedlemmene. Komiteen kan supplere seg selv, eventuelt kan Fylkeslegen i Telemark oppnevne nye medlemmer dersom komiteen selv har problemer med dette. Medlemmene har en funksjonstid på fire år og de kan gjenoppnevnes.

Medlemmene bør ha lokal tilknytning.

To av medlemmene bør ha faglig bakgrunn innen psykologi og psykiatri.

Det tredje medlemmet skal ha juridisk kompetanse, fortrinnsvis en av dommerne ved Nedre Telemark Tingrett. Om nødvendig skal dette medlemmet utpekes av Sorenskriveren ved Nedre Telemark Tingrett.

Godtgjørelse for komiteens medlemmer fastsettes av styret ved Universitetet i Oslo etter forslag fra administrasjonen, jf. Stiftelsesloven § 8.

Translate »