Søk

Thora og Sverre Lofthus legat

Legatet støtter psykiatrisk forskning.  

Søkere fra Telemark fylke har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

Utdeling av stipend og priser foretas av styret etter forslag fra en fagkomite på tre personer.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 50 000,00 NOK
 

Thora og Sverre Lofthus legat


Legatet støtter psykiatrisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med psykiatrisk forskning

Søkere fra Telemark fylke har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

VEDTEKTER FOR THORA OG SVERRE LOFTHUS LEGAT
_________________________________

Undertegnede ektefeller Thora Lofthus, født 9.12.1918, og Sverre Lofthus, født 27.6.1914, bestemmer herved som vår siste vilje:

Når en av oss dør, skal den lengstlevende overta hele boet som enearving med fri rådighet i levende live.

Når den lengstlevende dør, skal alt det som han/hun etterlater seg tilfalle et legat som skal bære navnet Thora og Sverre Lofthus legat. Legatet skal ha som formål å gi støtte til psykiatrisk forskning, fortrinnsvis innen Telemark fylke. Det skal søkes om offentlig stadfestelse av legatet.

Vi fastsetter følgende vedtekter for legatet:

§ 1

Legatets Navn er Thora og Sverre Lofthus legat.

§ 2

Legatets formål er å gi støtte til psykiatrisk forskning, fortrinnsvis innen Telemark fylke.

§ 3

Grunnkapitalen består av arven etter Thora og Sverre Lofthus. Stiftelsens grunnkapital er NOK 1 981 060. Grunnkapitalen kan ikke røres.

Hvis det for noen år ikke utdeles så stor del av avkastningen som det er anledning til, kan det overskytende utdeles senere år.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

§ 5

Utdeling av stipend og priser foretas av styret etter forslag fra en fagkomite på tre personer. Fagkomiteen vil ved oppstart bestå av de tre avtroppende styremedlemmene. Komiteen kan supplere seg selv, eventuelt kan Fylkeslegen i Telemark oppnevne nye medlemmer dersom komiteen selv har problemer med dette. Medlemmene har en funksjonstid på fire år og de kan gjenoppnevnes.

Medlemmene bør ha lokal tilknytning.

To av medlemmene bør ha faglig bakgrunn innen psykologi og psykiatri.

Det tredje medlemmet skal ha juridisk kompetanse, fortrinnsvis en av dommerne ved Nedre Telemark Tingrett. Om nødvendig skal dette medlemmet utpekes av Sorenskriveren ved Nedre Telemark Tingrett.

Godtgjørelse for komiteens medlemmer fastsettes av styret ved Universitetet i Oslo etter forslag fra administrasjonen, jf. Stiftelsesloven § 8.

Translate »