Søk

Johs. I. Svanholms fond

Stiftelsens formål er å støtte tuberkuloseforskning.

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp som deles ut som vitenskapelig stipend til tuberkuloseforskning.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 21 000,00 NOK


Johs. I. Svanholms fond


Stiftelsen støtter tuberkuloseforskning.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 21 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med tuberkuloseforskning

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 2. mars 1984. Endring vedtatt 14. april 1999 og 14. mars 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. september 1999, 28. august 2001 og 24. januar 2005.

§1.

Johs. I. Svanholms fond til bekjempelse av kreft og tuberkulose i Norge ble gitt Universitetet i Oslo av grosserer Johs. I. Svanholm ved hans testament av 7. juni 1926. Fondets grunnkapital var i 1984 NOK 200.000,-. I 1999 ble fondet tilført den halvdel av midlene fra Christian og Fredrik Stenbocks legat som omhandlet tuberkuloseforskning. Grunnkapitalen ble økt til NOK 550.000,- og nedjustert i 2005 til NOK 315.000,-. Etter at stiftelsen i 2013 ble delt, og fagområdet kreft ble overført til Legatet for fremme av kreftforskning ved Universitetet i Oslo, ble NOK 157 500,- av grunnkapitalen trukket ut. Ny grunnkapital er satt til NOK 157.500,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som vitenskapelige stipend til tuberkuloseforskning,  i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

Translate »