Søk

Johs. I. Svanholms fond

Fondet støtter tuberkuloseforskning.

Det deles årlig ut vitenskapelig stipend.

 

Stiftelsen lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Johs. I. Svanholms fond

Fastsatt av Det akademiske kollegium 2. mars 1984. Endring vedtatt 14. april 1999 og 14. mars 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. september 1999, 28. august 2001 og 24. januar 2005.

 

§1.

Johs. I. Svanholms fond til bekjempelse av kreft og tuberkulose i Norge ble gitt Universitetet i Oslo av grosserer Johs. I. Svanholm ved hans testament av 7. juni 1926. Fondets grunnkapital var i 1984 NOK 200.000,-. I 1999 ble fondet tilført den halvdel av midlene fra Christian og Fredrik Stenbocks legat som omhandlet tuberkuloseforskning. Grunnkapitalen ble økt til NOK 550.000,- og nedjustert i 2005 til NOK 315.000,-. Etter at stiftelsen i 2013 ble delt, og fagområdet kreft ble overført til Legatet for fremme av kreftforskning ved Universitetet i Oslo, ble NOK 157 500,- av grunnkapitalen trukket ut. Ny grunnkapital er satt til NOK 157.500,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som vitenskapelige stipend til tuberkuloseforskning,  i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

Translate »