Søk

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Fondet støtter forskning på sykdommen lupus erythematosus disseminatus (SLE).

Det gis økonomisk støtte til forskere eller forskerteam, fortrinnsvis ved Oslo Universitetssykehus.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 100 000 kr – 500 000 kr. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 649 000,00 NOK
 

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus


Stiftelsen støtter forskning på sykdommen lupus erythematosus disseminatus (SLE).

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 100 000 kr - 500 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis vurderes for høyere tildelingsbeløp. Det skal totalt deles ut inntil kr 649 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med forskning på sykdommen SLE.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Fastsatt av Det akademiske kollegium 5. juni 1990, med endringer av 3. april 2001 og 7. januar 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. april 2003.

 

§1.

Fondet er opprettet av ekteparet Dora Irene og Henrik Oleon Hansen, til minne om deres datter Vivi Irene Hansen. Fondets grunnkapital, som er urørlig, utgjorde pr. 1. januar 1990 NOK 100.000,-. I 2002 ble legatet tilført ytterligere midler fra ekteparet. Grunnkapitalen ble oppjustert til NOK 1.000.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.
Kostnader til gravlegat for Vivi Irene Hansen ved Vestre gravlund, skal dekkes av fondet.

§2.

Fondets formål er å støtte forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus ved stipend til forskere/forskerteam, fortrinnvis ved Rikshospitalet.

§3.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til stipend i tråd med fondets formål etter vedtak fra Det medisinske fakultet.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »