Søk

Ann Kern-Godal’s Memorial Fund for Horse-Assisted Therapy

The fund’s purpose is to promote evidence-based research into horse-assisted therapy (HAT) for different patient groups. The fund is open to international competition

Who can apply?

Since horse-assisted therapy is an emerging field of research, the areas the fund supports should be relatively open-ended and include at least three categories:

  1. Stipend for a PhD candidate’s research into HAT, where their thesis focuses wholly or partially on HAT.
  2. Stipend for a postdoctoral position dedicated wholly or partially to HAT. Exploration of new methodological procedures is considered particularly valuable.
  3. Prize given to the best institution with regard to promoting HAT research.

Especially promising research projects may receive support for up to 3 years.

The fund is open to international competition

 

More about the fund

Ann Kern-Godal’s Memorial Fund for Horse-Assisted Therapy was created by Tore Godal in memory of his wife Ann Kern-Godal. You will find Ann Kern-Godal’s PhD thesis and further information from the fund’s founder by clicking on the links below:

An article about Ann

Ann Kern Godal PhD Thesis

Tore Godal presentation June 2018

 


Stiftelsen skal fremme forskning og bygge bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper.

Hvem kan søke?

Siden hesteassistert terapi er et fremvoksende forskningsfelt, skal områdene som stiftelsen støtter, være relativt åpne og inkludere minst tre kategorier:

  • stipend til en ph.d.-kandidats forskning på HAT, der avhandlingen fokuserer helt eller delvis på HAT
  • stipend til en postdoktor dedikert helt eller delvis til HAT, der utforsking av nye metodologiske framgangsmåter anses som spesielt verdifullt
  • pris til det beste senteret med hensyn til fremming av HAT-forskning

Spesielt lovende forskningsprosjekter kan få støtte for inntil tre år.

 

Mer om stiftelsen

Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy er opprettet av Tore Godal til minne om hans kone Ann Kern-Godal.

Nedenfor finner du Ann Kern-Godals ph.d.-avhandling og utfyllende informasjon fra oppretteren av stiftelsen:

Ann Kern Godal PhD Thesis

Tore Godal presentation June 2018

 

Tilgjengelige midler lyses ut 15. januar hvert år med søknadsfrist 15. februar samme år.

 

 

The available funds are announced every year on 15 January. The application deadline is February 15.

It is not necessary for international applicants to have a Norwegian national identity number or D-number.


Vedtekter

§ 1

Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy er opprettet av Tore Godal til minne om hans kone Ann Kern-Godal.

Stiftelsen har en grunnkapital på NOK 100 000. Stiftelsen har en forventet levetid på omtrent 15 år.

§ 2

Stiftelsens formål er å fremme forskning og å bygge bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper. Stiftelsen er åpent for internasjonal konkurranse.

Siden hesteassistert terapi er et fremvoksende forskningsfelt skal områdene stiftelsens støtter være relativt åpne og inkludere minst tre kategorier:

  1. Stipend for en PhD-kandidats forskning på HAT, som helt eller delvis fokus for avhandlingen.
  2. Stipend til en post Doc dedikert fullt eller delvis til HAT. Utforskingen av nye metodologiske framgangsmåter blir ansett som spesielt verdifullt her.
  3. Pris gitt til det beste senteret med hensyn til å fremme HAT-forskning.

Spesielt lovende forskningsprosjekter kan få støtte for inntil 3 år.

§ 3

Utdeling av stipend og priser foretas av styret etter forslag fra en fagkomite på tre personer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

Translate »