Søk

Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy

The fund’s purpose is to promote evidence-based research into horse-assisted therapy (HAT) for different patient groups. The fund is open to international competition

Who can apply?

Since horse-assisted therapy is an emerging field of research, the areas the fund supports should be relatively open-ended and include at least three categories:

  1. Stipend for a PhD candidate’s research into HAT, where their thesis focuses wholly or partially on HAT.
  2. Stipend for a postdoctoral position dedicated wholly or partially to HAT. Exploration of new methodological procedures is considered particularly valuable.
  3. Prize given to the best institution with regard to promoting HAT research.

Especially promising research projects may receive support for up to 3 years.

The fund is open to international competition

 

More about the fund

Ann Kern-Godal’s Memorial Fund for Horse-Assisted Therapy was created by Tore Godal in memory of his wife Ann Kern-Godal. You will find Ann Kern-Godal’s PhD thesis and further information from the fund’s founder by clicking on the links below:

Ann Kern Godal PhD Thesis

Tore Godal presentation June 2018

 


Stiftelsen skal fremme forskning og bygge bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper.

Hvem kan søke?

Siden hesteassistert terapi er et fremvoksende forskningsfelt, skal områdene som stiftelsen støtter, være relativt åpne og inkludere minst tre kategorier:

  • stipend til en ph.d.-kandidats forskning på HAT, der avhandlingen fokuserer helt eller delvis på HAT
  • stipend til en postdoktor dedikert helt eller delvis til HAT, der utforsking av nye metodologiske framgangsmåter anses som spesielt verdifullt
  • pris til det beste senteret med hensyn til fremming av HAT-forskning

Spesielt lovende forskningsprosjekter kan få støtte for inntil tre år.

 

Mer om stiftelsen

Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy er opprettet av Tore Godal til minne om hans kone Ann Kern-Godal.

Nedenfor finner du Ann Kern-Godals ph.d.-avhandling og utfyllende informasjon fra oppretteren av stiftelsen:

Ann Kern Godal PhD Thesis

Tore Godal presentation June 2018

 

Tilgjengelige midler lyses ut 15. januar hvert år med søknadsfrist 15. februar samme år.

 

 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2020
Tilgjengelig for utdeling: 450 000,00 NOK

 CALL FOR APPLICATIONS 


 The fund’s purpose is to promote evidence-based research into horse-assisted therapy (HAT) for different patient groups.

Financial support is provided in the form of:

- Scientific scholarships

- Scientific prize

The foundation plans to distribute up to NOK 450 000 in 2020. Especially promising research projects may receive support for up to 3 years.

 

Who can apply?

You preferably have to be one of the following candidates:

- PhD candidate whose research focuses wholly or partially on HAT

- postdoctoral fellow dedicated wholly or partially to HAT

- representative of an institution promoting HAT research

The fund is open to international competition.

 

What should the application contain?

As the fund is open to international competition and the jury consists of international professionals, the application must be submitted in English language.

The application must contain the following:

- completed application form – click the red “Søk her” box on the right (see text in red color if you are unable to access the application form)

- CV (PDF attachment, max 4 pages)

- project description (PDF attachment, max 5 pages (list of references, table of contents and title page can be added additionally), max 5 MB)

- budget overview (PDF attachment, max 5 MB)

- two separate letters of recommendation written by two individuals with scientific backgrounds.

The attachments are uploaded in the application form in specified fields.

The application amount must be stated in Norwegian kroner.

 

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal?

Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no or phone: +47 2234 0140 for access information.

You can also find us on Facebook: http://www.facebook.com/uniforforvaltning

 Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications, carefully.

The application must be submitted via the UNIFOR application portal.

 

The application deadline is February 15th 2020.

 

 

-------------------

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning og bygging av bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper.

 Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Vitenskapelig pris

Det skal i år deles ut inntil kr 450 000. Spesielt lovende forskningsprosjekter kan få støtte for inntil tre år.

 

Hvem kan søke?

Du må helst falle inn under en av følgende kategorier

- ph.d.-kandidat som forsker helt eller delvis på HAT

- postdoktor dedikert helt eller delvis til HAT

- representant for et forskningssenter som fremmer HAT-forskning

 Stiftelsen er åpen for internasjonal konkurranse.

 

Hva skal søknaden inneholde?

Ettersom stiftelsen er åpen for internasjonal konkurranse og fagjuryen består av internasjonale fagpersoner, må søknaden fremmes på engelsk.

Søknaden skal inneholde:

- ferdig utfylt søknadsskjema – klikk «Søk her»

- CV (1 PDF-fil, maks 4 sider)

- prosjektbeskrivelse (PDF-vedlegg, maks 5 sider (innholdsfortegnelse, kildehenvisninger, forside kommer i tillegg), maks 5MB)

- budsjett oversikt (PDF-vedlegg, maks 5MB)

- to anbefalingsbrev fra to personer med forskningskompetanse (PDF-vedlegg, maks 5MB)

Vedleggene lastes opp i søknadsskjemaet i angitte felt.

Søknadsbeløpet skal oppgis i norske kroner.

 

Er du en søker uten tilgang til ID-porten?

Ta kontakt med UNIFOR på e-post unifor@unifor.no eller telefon +47 2234 0140.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

§ 1

Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy er opprettet av Tore Godal til minne om hans kone Ann Kern-Godal.

Stiftelsen har en grunnkapital på NOK 100 000. Stiftelsen har en forventet levetid på omtrent 15 år.

§ 2

Stiftelsens formål er å fremme forskning og å bygge bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper. Stiftelsen er åpent for internasjonal konkurranse.

Siden hesteassistert terapi er et fremvoksende forskningsfelt skal områdene stiftelsens støtter være relativt åpne og inkludere minst tre kategorier:

  1. Stipend for en PhD-kandidats forskning på HAT, som helt eller delvis fokus for avhandlingen.
  2. Stipend til en post Doc dedikert fullt eller delvis til HAT. Utforskingen av nye metodologiske framgangsmåter blir ansett som spesielt verdifullt her.
  3. Pris gitt til det beste senteret med hensyn til å fremme HAT-forskning.

Spesielt lovende forskningsprosjekter kan få støtte for inntil 3 år.

§ 3

Utdeling av stipend og priser foretas av styret etter forslag fra en fagkomite på tre personer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

Translate »