Søk

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 50 000 kr – 400 000 kr. 

Fondet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

 

§1.

Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Nini og Robert Colletts fond, med grunnkapital NOK 260.591,- og Leif Richard Erichsen og hustru Maren Hertzberg Erichsens fond til fordel for norsk medisinsk forskning med grunnkapital NOK 5 900.000,-. Legatets grunnkapital er NOK 6 160.591,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

10 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

§4.

Midlene utdeles etter innstilling av et særskilt oppnevnt utvalg bestående av representanter for Det medisinske fakultet.

Translate »