Søk

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 50 000 kr – 400 000 kr. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 424 000,00 NOK


Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO


Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 50 000 kr - 400 000 kr. Det skal totalt deles ut inntil kr 424 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være forsker innen astmasykdommer og/eller beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

 

§1.

Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Nini og Robert Colletts fond, med grunnkapital NOK 260.591,- og Leif Richard Erichsen og hustru Maren Hertzberg Erichsens fond til fordel for norsk medisinsk forskning med grunnkapital NOK 5 900.000,-. Legatets grunnkapital er NOK 6 160.591,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

10 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

§4.

Midlene utdeles etter innstilling av et særskilt oppnevnt utvalg bestående av representanter for Det medisinske fakultet.

Translate »