Søk

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra et særskilt oppnevnt utvalg bestående av representanter for Det medisinske fakultet.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 482 000,00 NOK


Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO


Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 482 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen astmasykdommer og/eller beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveiledningen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

§1.

Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Nini og Robert Colletts fond, med grunnkapital NOK 260.591,- og Leif Richard Erichsen og hustru Maren Hertzberg Erichsens fond til fordel for norsk medisinsk forskning med grunnkapital NOK 5 900.000,-. Legatets grunnkapital er NOK 6 160.591,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

10 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

§4.

Midlene utdeles etter innstilling av et særskilt oppnevnt utvalg bestående av representanter for Det medisinske fakultet.

Translate »