Søk

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen

Stiftelsen støtter forskning innen revmatisme ved UiO.

Støtten tildeles én eller flere personer som har gjort seg særlig bemerket innen forskning på revmatisme og skal bidra til videre forskning på sykdommen.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med  fast søknadsfrist 15. februar.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 8. mai 2001, registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

§1.

Legatet er opprettet i 2000 på bakgrunn av gjensidig testament av 17. mars 1988 mellom Ragna og Egil Eiken. Legatet er opprettet med en kapital på NOK 7.700.000,-. Legatet er også blitt tilført midler fra Sverre L. Sørensens legat til revmatologisk forskning med NOK 690.000,-. Legatets grunnkapital er NOK 8.000.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal tildeles en eller flere personer som har gjort seg særlig fortjent innen revmatisme-forskningen, til videre arbeid innen det revmatiske sykdomskompleks. Hvis et år slike personer ikke kan finnes skal hele avkastningen legges til kapitalen. Innstilling til utdeling av midler foretas av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »