Søk

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen

Stiftelsen støtter forskning innen revmatisme ved UiO.

Støtten tildeles én eller flere personer som har gjort seg særlig bemerket innen forskning på revmatisme og skal bidra til videre forskning på sykdommen.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 482 000,00 NOK
 

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen


Stiftelsen støtter forskning innen revmatisme ved UiO.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 482 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning innen revmatisme ved UiO

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 8. mai 2001, registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

§1.

Legatet er opprettet i 2000 på bakgrunn av gjensidig testament av 17. mars 1988 mellom Ragna og Egil Eiken. Legatet er opprettet med en kapital på NOK 7.700.000,-. Legatet er også blitt tilført midler fra Sverre L. Sørensens legat til revmatologisk forskning med NOK 690.000,-. Legatets grunnkapital er NOK 8.000.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal tildeles en eller flere personer som har gjort seg særlig fortjent innen revmatisme-forskningen, til videre arbeid innen det revmatiske sykdomskompleks. Hvis et år slike personer ikke kan finnes skal hele avkastningen legges til kapitalen. Innstilling til utdeling av midler foretas av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »