Søk

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen

Legatet støtter forskning innen revmatisme.

Støtten tildeles én eller flere personer som har gjort seg særlig bemerket innen forskning på revmatisme. 

Støtten skal bidra til videre forskning på sykdommen.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 569 000,00 NOK
 

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen


Stiftelsen støtter forskning innen revmatisme.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Stipender gis vanligvis i størrelsesordenen kr 50 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil kr 569 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må drive med forskning innen revmatisme ved UiO

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen

Vedtatt av Det akademiske kollegium 8. mai 2001, registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet i 2000 på bakgrunn av gjensidig testament av 17. mars 1988 mellom Ragna og Egil Eiken. Legatet er opprettet med en kapital på NOK 7.700.000,-. Legatet er også blitt tilført midler fra Sverre L. Sørensens legat til revmatologisk forskning med NOK 690.000,-. Legatets grunnkapital er NOK 8.000.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal tildeles en eller flere personer som har gjort seg særlig fortjent innen revmatisme-forskningen, til videre arbeid innen det revmatiske sykdomskompleks. Hvis et år slike personer ikke kan finnes skal hele avkastningen legges til kapitalen. Innstilling til utdeling av midler foretas av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »