Søk

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Fondet støtter oftalmologisk forskning ved Oslo Universitetssykehus.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 47 000,00 NOK
 

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond


Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Stipender gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-40 000. Det skal totalt deles ut inntil kr 47 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må drive med oftalmologisk forskning

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Fastsatt av Det akademiske kollegium 25. april 1986, med endring 20. januar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11. juni 1986, 24. mars 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond er opprettet av ektefellene Tønjum ved deres gjensidige testament av desember 1973 og ved øyelege Knut Tønjums testament av 5. mai 1985. Fondets grunnkapital var opprinnelige NOK 250.000,-, og den ble i 1998 økt til NOK 800.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Av den årlige avkastningen skal 20 % legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til vitenskapelig forskning i oftalmologi ved Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdeling, etter innstilling fra en fagkomité på minimum 3 personer oppnevnt av Det medisinske fakultet.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »