Søk

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning.

Stiftelsens midler skal gå til vitenskapelig forskning i oftalmologi ved OUS.

 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 41 000,00 NOK
 

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond


Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 41 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med oftalmologisk forskning

Søknadsfrist er 15. februar

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 25. april 1986, med endring 20. januar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11. juni 1986, 24. mars 1999 og 28. august 2001.

§1.

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond er opprettet av ektefellene Tønjum ved deres gjensidige testament av desember 1973 og ved øyelege Knut Tønjums testament av 5. mai 1985. Fondets grunnkapital var opprinnelige NOK 250.000,-, og den ble i 1998 økt til NOK 800.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Av den årlige avkastningen skal 20 % legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til vitenskapelig forskning i oftalmologi ved Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdeling, etter innstilling fra en fagkomité på minimum 3 personer oppnevnt av Det medisinske fakultet.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »