Søk

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Fondet støtter oftalmologisk forskning ved Oslo Universitetssykehus.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr - 40 000 kr. 

Fondet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Fastsatt av Det akademiske kollegium 25. april 1986, med endring 20. januar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11. juni 1986, 24. mars 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond er opprettet av ektefellene Tønjum ved deres gjensidige testament av desember 1973 og ved øyelege Knut Tønjums testament av 5. mai 1985. Fondets grunnkapital var opprinnelige NOK 250.000,-, og den ble i 1998 økt til NOK 800.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Av den årlige avkastningen skal 20 % legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til vitenskapelig forskning i oftalmologi ved Oslo Universitetssykehus HF, Øyeavdeling, etter innstilling fra en fagkomité på minimum 3 personer oppnevnt av Det medisinske fakultet.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.