Søk

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Fondet støtter norsk psykiatrisk forskning.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 20 000 kr – 100 000 kr. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 129 000,00 NOK
 

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne


Stiftelsen støtter forskning innen norsk psykiatri.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Stipender gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-100 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil kr 129 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må drive med norsk psykiatrisk forskning.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. november 1975. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 14. mai 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001 og 24. januar 2005.

 

§ 1

I henhold til Johanne Eilertsens testament av 14. september 1966 er Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne opprettet og skjenket Universitetet i Oslo til støtte for den medisinske sinnsykeforskning i Norge. Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 366.965,43.

I 2001 ble legatet tilført midler ved en overføring av Direktør dr. med. Hans Evensens legat til fordel for yngre norske psykiatere. Direktør dr. med. Hans Evensens legat ble i 1999 tilført midler fra Politilege Paul Winges legat til psykiatrisk forskning og den halvdel av midlene i Christian og Fredrik Stenbocks legat som omhandlet psykiatrisk forskning. Fondets grunnkapital ble i 2001 oppjustert til NOK 1.900.000,-. Nedjustert i 2004 til NOK 592.263,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Stiftelsens fagkomiteen skal bestå av minimum tre personer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§ 3

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

Translate »