Søk

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend for å fremme norsk psykiatrisk forskning.

Ifølge Johanne Eilertsens testament av 14. september 1966 er Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne opprettet og skjenket Universitetet i Oslo til støtte for den medisinske sinnsykeforskning i Norge.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 110 000,00 NOK
 

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne


Stiftelsen støtter forskning innen norsk psykiatri.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 110 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med norsk psykiatrisk forskning

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. november 1975. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 14. mai 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001 og 24. januar 2005.

§ 1

I henhold til Johanne Eilertsens testament av 14. september 1966 er Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne opprettet og skjenket Universitetet i Oslo til støtte for den medisinske sinnsykeforskning i Norge. Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 366.965,43.

I 2001 ble legatet tilført midler ved en overføring av Direktør dr. med. Hans Evensens legat til fordel for yngre norske psykiatere. Direktør dr. med. Hans Evensens legat ble i 1999 tilført midler fra Politilege Paul Winges legat til psykiatrisk forskning og den halvdel av midlene i Christian og Fredrik Stenbocks legat som omhandlet psykiatrisk forskning. Fondets grunnkapital ble i 2001 oppjustert til NOK 1.900.000,-. Nedjustert i 2004 til NOK 592.263,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Stiftelsens fagkomiteen skal bestå av minimum tre personer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§ 3

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

Translate »