Søk

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Fondet støtter forskning på dystrophia myotonica.

Det gis økonomisk støtte til virksomheter som kan belyse muskelsykdommen med tanke på hjelp til pasienter som har lidelsen.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 100 000 kr – 300 000 kr. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 413 000,00 NOK
 

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica


Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 50 000 kr - 300 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis vurderes for høyere tildelingsbeløp.

Det skal totalt deles ut inntil kr 413 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være forsker innen fagområdet dystrophia myotonica.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Vedtatt av Det akademiske kollegium 26. august 1997, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. september 1997. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 25. september 1998, 21. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. november 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica er gitt som gave til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo av Sophie Torp. Fondets grunnkapital er NOK 5.000.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Dersom fondet blir overflødiggjort av den medisinske utvikling, skal grunnkapital og avkastning overføres til et analogt fond ved Det medisinske fakultet med formål å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse sykdommen multippel sklerose.

§3.

Av den årlige avkastningen skal 20 % tillegges kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal deles ut etter søknad, og i henhold til en innstilling fra fondets fagkomité. Midler utdeles fra fondet en gang årlig.

§4.

Fondet skal ha en fagkomité på 3 medlemmer, oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§5.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »