Søk

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica.

Stiftelsen gir økonomisk støtte til virksomheter som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelsen.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 349 000,00 NOK
 

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica


Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 349 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

 - forsker innen fagområdet dystrophia myotonica

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 26. august 1997, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. september 1997. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 25. september 1998, 21. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. november 2000 og 28. august 2001.

§1.

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica er gitt som gave til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo av Sophie Torp. Fondets grunnkapital er NOK 5.000.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Dersom fondet blir overflødiggjort av den medisinske utvikling, skal grunnkapital og avkastning overføres til et analogt fond ved Det medisinske fakultet med formål å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse sykdommen multippel sklerose.

§3.

Av den årlige avkastningen skal 20 % tillegges kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal deles ut etter søknad, og i henhold til en innstilling fra fondets fagkomité. Midler utdeles fra fondet en gang årlig.

§4.

Fondet skal ha en fagkomité på 3 medlemmer, oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§5.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »