Søk

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Fondet støtter studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder.

Det gis støtte til både epidemiologiske, klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier, og støtten kan gis til prosjekter som er i gang, eller til prosjekter som planlegges satt i gang.

Midlene skal fortrinnsvis gis som lønn eller annen prosjektstøtte til en stipendiat som er sikret tilfredsstillende veiledning, og som på heltid og for en periode på 1–3 år planlegger å arbeide med problemer som faller innenfor stiftelsens rammer.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 65 000,00 NOK
 

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning


Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder. Stiftelsen støtter både epidemiologiske, klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier, og støtten kan gis til prosjekter som er i gang, eller til prosjekter som planlegges satt i gang.

 STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

- prosjektstøtte

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 20 000 kr - 65 000 kr. Det skal totalt deles ut inntil kr 65 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være stipendiat og ha konkrete planer om arbeide heltid for en periode på 1–3 år med studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Fastsatt av Det akademiske kollegium 5. september 1980 med endring av 11. august 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. februar 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet ved gaver fra Thordis (født 16.12.1898) og Johannes Gahr (født 23.03.1895). Legatets grunnkapital er på NOK 600.000, - og den er urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til fremme av studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder. Så vel epidemiologiske som klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier kan gis støtte. Støtte kan gis til igangværende prosjekter eller til prosjekter som planlegges satt i gang. De midler som deles ut, skal fortrinnsvis brukes som lønn eller annen prosjektstøtte til en stipendiat som er sikret tilfredsstillende veiledning, og som på heltid og for en periode av 1-3 år planlegger å arbeide med problemer som faller innenfor fondets rammer. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Forandring av statuttene kan foretas av Universitetsstyret etter forslag fra Det medisinske fakultet.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »