Søk

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder.

Stiftelsen støtter både epidemiologiske, klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier, og støtten kan gis til prosjekter som er i gang, eller til prosjekter som planlegges satt i gang.

De tilgjengelige midlene skal fortrinnsvis gis som lønn eller annen prosjektstøtte til en stipendiat som er sikret tilfredsstillende veiledning, og som på heltid og for en periode på 1–3 år planlegger å arbeide med problemer som faller innenfor stiftelsens rammer.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 53 000,00 NOK
 

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning


Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder. Stiftelsen støtter både epidemiologiske, klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier, og støtten kan gis til prosjekter som er i gang, eller til prosjekter som planlegges satt i gang.

 STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

- prosjektstøtte

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 53 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være stipendiat

- ha konkrete planer om arbeide heltid for en periode på 1–3 år med studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 5. september 1980 med endring av 11. august 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. februar 2000 og 28. august 2001.

§1.

Fondet er opprettet ved gaver fra Thordis (født 16.12.1898) og Johannes Gahr (født 23.03.1895). Legatets grunnkapital er på NOK 600.000, - og den er urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til fremme av studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder. Så vel epidemiologiske som klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier kan gis støtte. Støtte kan gis til igangværende prosjekter eller til prosjekter som planlegges satt i gang. De midler som deles ut, skal fortrinnsvis brukes som lønn eller annen prosjektstøtte til en stipendiat som er sikret tilfredsstillende veiledning, og som på heltid og for en periode av 1-3 år planlegger å arbeide med problemer som faller innenfor fondets rammer. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Forandring av statuttene kan foretas av Universitetsstyret etter forslag fra Det medisinske fakultet.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »