Søk

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

De tilgjengelige midlene skal gå til vitenskapelig medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo på områdene øresykdommer og helvetesild.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 47 000,00 NOK
 

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning


Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 47 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 10. juni 1988, med endring 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

§1.
Legatet er opprettet ved gave fra Randi Andresen. Legatets grunnkapital er NOK 866 666,67,-, og den skal være urørlig. Stiftelsen ble i 2013 delt, hvor formålet kreft ble overført til Stiftelsen for fremme av kreftforskning ved Universitetet i Oslo og NOK 433.333 i grunnkapital ble trukket ut Legatet kan økes med ytterligere gaver.

§2.
20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal tilfalle vitenskaplig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.
Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »