Søk

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

De tilgjengelige midlene skal gå til vitenskapelig medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo på områdene øresykdommer og helvetesild.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2020
Tilgjengelig for utdeling: 46 000,00 NOK
 

Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 46 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 10. juni 1988, med endring 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

§1.
Legatet er opprettet ved gave fra Randi Andresen. Legatets grunnkapital er NOK 866 666,67,-, og den skal være urørlig. Stiftelsen ble i 2013 delt, hvor formålet kreft ble overført til Stiftelsen for fremme av kreftforskning ved Universitetet i Oslo og NOK 433.333 i grunnkapital ble trukket ut Legatet kan økes med ytterligere gaver.

§2.
20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal tilfalle vitenskaplig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.
Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »