Søk

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Legatet støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr.

 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 100 000,00 NOK
 

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning


Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr - 100 000 kr. Det skal totalt deles ut inntil kr 100 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Vedtatt av Det akademiske kollegium 10. juni 1988, med endring 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet ved gave fra Randi Andresen. Legatets grunnkapital er NOK 866 666,67,-, og den skal være urørlig. Stiftelsen ble i 2013 delt, hvor formålet kreft ble overført til Stiftelsen for fremme av kreftforskning ved Universitetet i Oslo og NOK 433.333 i grunnkapital ble trukket ut Legatet kan økes med ytterligere gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal tilfalle vitenskaplig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »