Søk

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Midlene kan deles ut som en pris eller som bidrag til planlagt eller pågående forskning.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2020
Tilgjengelig for utdeling: 90 000,00 NOK
 

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Midlene kan deles ut som en pris eller som bidrag til planlagt eller pågående forskning.

Det skal i år deles ut inntil kr 90 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker ved Universitetet i Oslo

- forsker innen ett av følgende fagområder

(1) utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling

(2) utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling

(3) utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 2. mars 1984, endring godkjent av Det akademiske kollegium 9. mars 2001

§1

Fondet er gitt Universitetet i Oslo av Aase Bye ved gavebrev av 21. november 1983 til minne om hennes mann Trygve J.B. Hoff. Fondets grunnkapital, som er urørlig, utgjør NOK 1.500.000,-. Fondets grunnkapital vil kunne styrkes. Grunnkapitalen er fordelt med:

  • Kr. 500.000,- til formål § 2a - øyesykdommer
  • Kr. 500.000,- til formål § 2b - hjertekirurgi
  • Kr. 500.000,- til formål § 2c - ortopedisk kirurgi

Det var ønsket til donatrix at professor Gudmund Semb, professor Ulf Slungaard og professor Ivar Hørven ved opprettelsen av legatet skulle sitte i hver sin fagkomité.

§2

Fondets formål er å fremme:

  • a) Utforskning av øyesykdommer, både hva gjelder morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling.
  • b) Utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling.
  • c) Utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

§3

Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen fordeles etter innstilling fra en fagkomité bestående av minimum 3 medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet.

Oppnevningsperioden for fagkomitémedlemmene er 3 år med adgang for gjenoppnevning.

Det vil være adgang til utdeling av en pris, eller av bidrag til planlagt eller pågående forskning

§4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »