Søk

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Fondet støtter vitenskapelig, medisinsk forskning.

Støtte gis til:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 50 000 kr – 100 000 kr. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 113 000,00 NOK
 

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning


Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning innen følgende fagområder:

(1) utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling

(2) utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling

(3) utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 20 000 kr - 100 000 kr. Det skal totalt deles ut inntil kr 113 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- forsker ved Universitetet i Oslo

- forsker innen ett av følgende fagområder

(1) utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling

(2) utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling

(3) utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Vedtatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 2. mars 1984, endring godkjent av Det akademiske kollegium 9. mars 2001

 

§1

Fondet er gitt Universitetet i Oslo av Aase Bye ved gavebrev av 21. november 1983 til minne om hennes mann Trygve J.B. Hoff. Fondets grunnkapital, som er urørlig, utgjør NOK 1.500.000,-. Fondets grunnkapital vil kunne styrkes. Grunnkapitalen er fordelt med:

  • Kr. 500.000,- til formål § 2a - øyesykdommer
  • Kr. 500.000,- til formål § 2b - hjertekirurgi
  • Kr. 500.000,- til formål § 2c - ortopedisk kirurgi

Det var ønsket til donatrix at professor Gudmund Semb, professor Ulf Slungaard og professor Ivar Hørven ved opprettelsen av legatet skulle sitte i hver sin fagkomité.

§2

Fondets formål er å fremme:

  • a) Utforskning av øyesykdommer, både hva gjelder morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling.
  • b) Utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling.
  • c) Utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

§3

Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen fordeles etter innstilling fra en fagkomité bestående av minimum 3 medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet.

Oppnevningsperioden for fagkomitémedlemmene er 3 år med adgang for gjenoppnevning.

Det vil være adgang til utdeling av en pris, eller av bidrag til planlagt eller pågående forskning

§4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »