Søk

Harald og Sofie Postmyrs legat

Legatet støtter forskning på sykdommene hjerneslag og psoriasis.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr – 30 000 kr. 

 

Legatet lyser ut midler 15. januar annethvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Neste utlysning forventes annonsert i 2023.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Harald og Sofie Postmyrs legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 16. april 1991, med endring 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet av midler donert av ekteparet Harald og Sofie Postmyr, Kragerø. Grunnkapitalen er NOK 250.000, og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte forskning av sykdommene hjerneslag og psoriasis. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »