Søk

Harald og Sofie Postmyrs legat

Stiftelsen støtter forskning på sykdommene hjerneslag og psoriasis.

Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 30 000,00 NOK


Harald og Sofie Postmyrs legat


Stiftelsen støtter forskning på sykdommene hjerneslag og psoriasis.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 30 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning på hjerneslag eller psoriasis

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 16. april 1991, med endring 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av midler donert av ekteparet Harald og Sofie Postmyr, Kragerø. Grunnkapitalen er NOK 250.000, og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte forskning av sykdommene hjerneslag og psoriasis. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »