Søk

Halvor Høies Fond

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

Stiftelsens midler deles ut som ett eller flere stipend til forskere for videre studier av sykdommen multippel sklerose.

Tildeling av midler etter innstilling fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 30 000,00 NOK


Halvor Høies Fond


Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 30 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen fagområdet multippel sklerose

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtatt av Universitetsstyret 25. februar 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. november 2003.

§1.

Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til forskning av sykdommen multippel sklerose. Fondets grunnkapital er NOK 500.000,- og den skal være urørlig.

§2.

Minst 10% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen deles ut som ett eller flere stipend til forskere for videre studier av sykdommen multippel sklerose. Midlene utdeles etter bestemmelse av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler tilføres den urørlige kapitalen.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

Translate »