Søk

Halvor Høies Fond

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

Stiftelsens midler deles ut som ett eller flere stipend til forskere for videre studier av sykdommen multippel sklerose.

Tildeling av midler etter innstilling fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. februar.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Universitetsstyret 25. februar 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. november 2003.

§1.

Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til forskning av sykdommen multippel sklerose. Fondets grunnkapital er NOK 500.000,- og den skal være urørlig.

§2.

Minst 10% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen deles ut som ett eller flere stipend til forskere for videre studier av sykdommen multippel sklerose. Midlene utdeles etter bestemmelse av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler tilføres den urørlige kapitalen.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

Translate »