Søk

Halvor Høies Fond

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

Stiftelsens midler deles ut som ett eller flere stipend til forskere for videre studier av sykdommen multippel sklerose.

Tildeling av midler etter innstilling fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2020
Tilgjengelig for utdeling: 29 000,00 NOK
 

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 29 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker innen fagområdet multippel sklerose

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtatt av Universitetsstyret 25. februar 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. november 2003.

§1.

Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til forskning av sykdommen multippel sklerose. Fondets grunnkapital er NOK 500.000,- og den skal være urørlig.

§2.

Minst 10% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen deles ut som ett eller flere stipend til forskere for videre studier av sykdommen multippel sklerose. Midlene utdeles etter bestemmelse av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler tilføres den urørlige kapitalen.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for fondet.

Translate »