Søk

Stiftelsen til diabetesforskning

Stiftelsen støtter diabetesforskning ved UiO og OUS-HF.

Det deles ut støtte som følger:

  • 72 % til forskning på diabetes og andre stoffskiftesykdommer ved Rikshospitalet
  • 28 % til diabetesforskning med særlig vekt på utforskning av retinopathia diabetica (blødninger i øyets indre) ved Universitetet i Oslo.

Stiftelsen lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen til diabetesforskning

 

§1.

Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Gerd, Gudrun og Herman Fleischer Høsts fond til diabetesforskningen, med grunnkapital NOK 500.000,- og Ivar og Oluf Hamres og Tordis Sylvia Wilhelmsens fond for diabetesforskning med grunnkapital NOK 910.000,-. Legatets grunnkapital er NOK 1.410.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet. 72 prosent av de disponible midlene skal brukes til forskning på diabetes og andre stoffskiftesykdommer ved Rikshospitalet. 28 prosent av midlene deles ut til diabetesforskning med særlig vekt på utforskning av retinopathia diabetica (blødninger i øyets indre) ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Midlene utdeles etter innstilling av et særskilt oppnevnt utvalg bestående av representanter for Det medisinske fakultet.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »