Søk

Stiftelsen til diabetesforskning

Stiftelsen støtter diabetesforskning ved UiO og OUS-HF.

Det deles ut støtte som følger:

  • 72 % til forskning på diabetes og andre stoffskiftesykdommer ved Rikshospitalet
  • 28 % til diabetesforskning med særlig vekt på utforskning av retinopathia diabetica (blødninger i øyets indre) ved Universitetet i Oslo.

Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 110 000,00 NOK
 

Stiftelsen til diabetesforskning


Stiftelsen støtter diabetesforskning ved UiO og OUS-HF. De tilgjengelig midlene skal fordeles som følger:

72 % skal brukes til forskning på diabetes og andre stoffskiftesykdommer ved Rikshospitalet
28 % deles ut til diabetesforskning med særlig vekt på utforskning av retinopathia diabetica (blødninger i øyets indre) ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Stipender gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-50 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil kr 110 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må drive med relevant diabetesforskning ved UiO eller OUS-HF

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Stiftelsen til diabetesforskning

 

§1.

Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Gerd, Gudrun og Herman Fleischer Høsts fond til diabetesforskningen, med grunnkapital NOK 500.000,- og Ivar og Oluf Hamres og Tordis Sylvia Wilhelmsens fond for diabetesforskning med grunnkapital NOK 910.000,-. Legatets grunnkapital er NOK 1.410.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet. 72 prosent av de disponible midlene skal brukes til forskning på diabetes og andre stoffskiftesykdommer ved Rikshospitalet. 28 prosent av midlene deles ut til diabetesforskning med særlig vekt på utforskning av retinopathia diabetica (blødninger i øyets indre) ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Midlene utdeles etter innstilling av et særskilt oppnevnt utvalg bestående av representanter for Det medisinske fakultet.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »