Søk

Stiftelsen til diabetesforskning

Stiftelsen til diabetesforskning gir midler til diabetesforskning ved UiO og OUS-HF.

De disponible midlene skal fordeles som følger:

  • 72 % skal brukes til forskning på diabetes og andre stoffskiftesykdommer ved Rikshospitalet
  • 28 % deles ut til diabetesforskning med særlig vekt på utforskning av retinopathia diabetica (blødninger i øyets indre) ved Universitetet i Oslo.

Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 90 000,00 NOK
 

Stiftelsen til diabetesforskning


Stiftelsen støtter diabetesforskning ved UiO og OUS-HF. De tilgjengelig midlene skal fordeles som følger:

72 % skal brukes til forskning på diabetes og andre stoffskiftesykdommer ved Rikshospitalet
28 % deles ut til diabetesforskning med særlig vekt på utforskning av retinopathia diabetica (blødninger i øyets indre) ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 90 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med relevant diabetesforskning ved UiO eller OUS-HF 

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

§1.
Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Gerd, Gudrun og Herman Fleischer Høsts fond til diabetesforskningen, med grunnkapital NOK 500.000,- og Ivar og Oluf Hamres og Tordis Sylvia Wilhelmsens fond for diabetesforskning med grunnkapital NOK 910.000,-. Legatets grunnkapital er NOK 1.410.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.
Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet. 72 prosent av de disponible midlene skal brukes til forskning på diabetes og andre stoffskiftesykdommer ved Rikshospitalet. 28 prosent av midlene deles ut til diabetesforskning med særlig vekt på utforskning av retinopathia diabetica (blødninger i øyets indre) ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.
Midlene utdeles etter innstilling av et særskilt oppnevnt utvalg bestående av representanter for Det medisinske fakultet.

§4.
Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »