Søk

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer.

Stiftelsen deler ut midler til forskning innen muskelsykdommer.

Det er mulig å søke om støtte til driftskostnader. Stiftelsen dekker ikke lønn.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2020
Tilgjengelig for utdeling: 71 000,00 NOK
 

Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 71 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker innenfor fagområdet muskelsykdommer

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Godkjent av Det akademiske kollegium 9. oktober 1990, med endringer av 22. desember 1997, 21. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. november 2000 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Fondets grunnkapital er NOK 900.000,- som skal være urørlig.

§2.

Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer. Av den årlige avkastning skal 20% legges til kapitalen. Resten av avkastningen skal deles ut etter søknad og i henhold til innstilling fra fondets fagkomité. Midler deles ut fra fondet en gang årlig.

§3.

Fondet skal ha en fagkomité på 3 medlemmer, oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »