Søk

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Legatet fremmer forskning innen muskelsykdommer.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 20 000 kr – 80 000 kr. 

Det er mulig å søke om støtte til driftskostnader. Legatet dekker ikke lønn.

Legatet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

 

Godkjent av Det akademiske kollegium 9. oktober 1990, med endringer av 22. desember 1997, 21. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. november 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Fondets grunnkapital er NOK 900.000,- som skal være urørlig.

 

§2.

Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer. Av den årlige avkastning skal 20% legges til kapitalen. Resten av avkastningen skal deles ut etter søknad og i henhold til innstilling fra fondets fagkomité. Midler deles ut fra fondet en gang årlig.

 

§3.

Fondet skal ha en fagkomité på 3 medlemmer, oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »