Søk

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Legatet fremmer forskning innen muskelsykdommer.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 20 000 kr – 80 000 kr. 

Det er mulig å søke om støtte til driftskostnader. Legatet dekker ikke lønn.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 87 000,00 NOK
 

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave


Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 20 000 kr – 80 000 kr. Det skal totalt deles ut inntil kr 87 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være forsker innenfor fagområdet muskelsykdommer.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

 

Godkjent av Det akademiske kollegium 9. oktober 1990, med endringer av 22. desember 1997, 21. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. november 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Fondets grunnkapital er NOK 900.000,- som skal være urørlig.

 

§2.

Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer. Av den årlige avkastning skal 20% legges til kapitalen. Resten av avkastningen skal deles ut etter søknad og i henhold til innstilling fra fondets fagkomité. Midler deles ut fra fondet en gang årlig.

 

§3.

Fondet skal ha en fagkomité på 3 medlemmer, oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »