Søk

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved UiO og OUS.

De tilgjengelige midlene gis som stipend for å fremme forskning på nyresykdommer, med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt.

50 % av det disponible beløpet skal fortrinnsvis deles ut som stipend til unge norske forskere som ønsker å videreutdanne seg på området nyresykdommer, med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 121 000,00 NOK
 

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer


Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved UiO og OUS.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 121 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning innen nyresykdommer ved UiO og OUS

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 18. januar 1980, 20. april 1993, 13. oktober 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. januar 1994, 3. februar 2000 og 28. august 2001.

§1.
Fondet er opprettet av gårdbruker Albert Bergsmarken og hustru Signe, født Bakke, Asker, ved gjensidig testament av 22. juli 1965. Fondets grunnkapital, som er urørlig, var ved opprettelsen NOK 880.000,- og ble i 1992 økt til NOK 1.400.000,-. Grunnkapitalen ble i 2015 økt til NOK 2 900 000,- etter tilførte midler fra Gertrude og Jack Nelson fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi.

§2.
20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. 50 % av den disponible del av avkastningen anvendes som stipend til fremme av forskning på nyresykdommer og nyresykdommer med særlig vekt på nyresvikt. 50 % av det disponible beløpet skal fortrinnsvis deles ut som stipend til unge, norske forskere som ønsker å videreutdanne seg på området nyresykdommer med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.
Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra en fagkomité oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

§4.
Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »