Søk

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved UiO og OUS.

De tilgjengelige midlene gis som stipend for å fremme forskning på nyresykdommer, med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt.

50 % av det disponible beløpet skal fortrinnsvis deles ut som stipend til unge norske forskere som ønsker å videreutdanne seg på området nyresykdommer, med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. februar.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 18. januar 1980, 20. april 1993, 13. oktober 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. januar 1994, 3. februar 2000 og 28. august 2001.

§1.
Fondet er opprettet av gårdbruker Albert Bergsmarken og hustru Signe, født Bakke, Asker, ved gjensidig testament av 22. juli 1965. Fondets grunnkapital, som er urørlig, var ved opprettelsen NOK 880.000,- og ble i 1992 økt til NOK 1.400.000,-. Grunnkapitalen ble i 2015 økt til NOK 2 900 000,- etter tilførte midler fra Gertrude og Jack Nelson fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi.

§2.
20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. 50 % av den disponible del av avkastningen anvendes som stipend til fremme av forskning på nyresykdommer og nyresykdommer med særlig vekt på nyresvikt. 50 % av det disponible beløpet skal fortrinnsvis deles ut som stipend til unge, norske forskere som ønsker å videreutdanne seg på området nyresykdommer med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.
Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra en fagkomité oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

§4.
Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »