Søk

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer.

Det gis fortrinnsrett til forskning med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt.

50 % av hvert års tilgjengelige beløp deles ut som stipend til unge norske forskere som ønsker å videreutdanne seg på området.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 161 000,00 NOK
 

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer


Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 50 000 kr - 150 000 kr. Det skal totalt deles ut inntil kr 161 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med forskning innen nyresykdommer

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Fastsatt av Det akademiske kollegium 18. januar 1980, 20. april 1993, 13. oktober 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. januar 1994, 3. februar 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet av gårdbruker Albert Bergsmarken og hustru Signe, født Bakke, Asker, ved gjensidig testament av 22. juli 1965. Fondets grunnkapital, som er urørlig, var ved opprettelsen NOK 880.000,- og ble i 1992 økt til NOK 1.400.000,-. Grunnkapitalen ble i 2015 økt til NOK 2 900 000,- etter tilførte midler fra Gertrude og Jack Nelson fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi. Grunnkapitalen ble i 2017 økt til NOK 3 342 000 gjennom sammenslåing med Agnethe og Einar Magnesen/Gerd Stamnes og Erling Brodwalls stiftelse. 

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. 50 % av den disponible del av avkastningen anvendes som stipend til fremme av forskning på nyresykdommer og nyresykdommer med særlig vekt på nyresvikt. 50 % av det disponible beløpet skal fortrinnsvis deles ut som stipend til unge, norske forskere som ønsker å videreutdanne seg på området nyresykdommer med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra en fagkomité oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »