Søk

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin.

Støtten gis som stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2020
Tilgjengelig for utdeling: 36 000,00 NOK
 

Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Støtten gis som stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Det skal i år deles ut inntil kr 36 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- yngre forsker eller helsearbeider innen akuttmedisin

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 20. januar 1989, med endring 13. juni 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

§1.

Fondet er opprettet av Gjertrud og Rolf Gjertsen til minne om deres sønn, Rolf Geir Gjertsen, født 23. mai 1952, som omkom under tjenestegjøring som lege den 24. oktober 1987. Fondets grunnkapital er NOK 600.000,-, som kan økes med gaver. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§2.

Fondets formål er å fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin gjennom stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

§3.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible delen av avkastningen deles ut i form av stipend i samsvar med fondets formål etter vedtak i fondets fagkomité. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fagkomiteen skal bestå av minimum tre personer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »