Søk

Stiftelsen støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

 

Støtten gis i form av 

– Vitenskapelig stipend

– Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 47 000.

 

Hvem kan søke?

Stiftelsen skal generelt tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

Du må 

– være student, forsker eller annen kulturarbeider med konkrete planer om utveksling

Eller

– ha konkrete planer om andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem mellom Norge og Japan.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2019

Klikk her for å bli overført til søknadsskjemaet. 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Translate »