Søk

Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medisinske fond lyser ut forskningsmidler til prosjekter som kan bidra til økt kunnskap om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer.

Støtten gis i form av driftstøtte til forskningsprosjekter. 

Det skal i 2021 totalt deles ut inntil kr 1 300 000.

Støtte gis til forskere med tilknytting til Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Både forskere i faste vitenskapelige stillinger og stipendiater, postdocs og andre forskere i midlertidige stillinger ved Det medisinske fakultet kan søke.

Søknadsfrist er 3. mai 2021.

Klikk her for å bli overført til fondets søknadsskjema. 

Translate »