Søk

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning. Støtten gis i form av vitenskapelige stipend. 

Det er ingen øvre grense vedrørende søknadsbeløp, men det skal i år deles ut inntil kr 165 000.

Stiftelsen er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Stiftelsen vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE? 

Du må være

– forsker innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

eller

– underviser innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

Stiftelsen gir bidrag til

– formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
– odontologiske undersøkelser
– publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

 

Søknadsfristen er 30. mars 

Klikk her for å bli overført til stiftelsens nettside og elektroniske søknadsskjema. 

Translate »