Søk

Margit og Gunvor Gleditschs Fond Til Støtte For Forskning Innen Medisin og Biologi M V deler hvert femte år ut Gleditschprisen til medisinsk forskning og forskere. Aktuelle priskandidater er de som har bidratt til utvidet erkjennelse innen medisin og biologi, fortrinnsvis innen polyartritt og/eller hjerneforskning, bioelektrisitet (bølgevitenskap) o.l.

Prisbeløpet er i 2021 NOK 150 000.

 

Aktuelle institusjoner og forskningsmiljøer inviteres til å nominere sine kandidater til prisbelønningen innen 30. april 2021.

Nominasjonen bør inneholde:

– begrunnelse for nominasjonen
– kandidatens profesjonelle CV
– kandidatens publikasjonsliste

Publikasjoner må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk for å komme i betraktning. Publikasjoner det henvises til må være publisert i anerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter.

Nominasjoner kan sendes per post til:
Margit og Gunvor Gleditschs Fond
UNIFOR
Postboks 1131 Blindern
0317 OSLO

Eller per e-post til:
unifor@unifor.no, merket «Gleditschprisen»

Nominasjoner mottatt innen 30. april 2021 vil bli vurdert.

 

Gleditschprisen deles ut den 23. september.

 

Klikk her for å bli overført til fondets egen nettside.

Translate »