Søk

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut hvert fjerde år på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober til «en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag – ved en avhandling eller på annen måte – til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi”. Årets pris deles ut på Akademiets arrangement på Nansens fødselsdag mandag 11. oktober.

Medlemmer av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og formannen i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap av Det Norske Videnskaps-Akademi, medlemmer av de matematisk-naturvitenskapelige fakulteter og dekanene ved de historisk-filosofiske fakulteter ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, har rett til å sende inn motivert forslag om hvem belønningen skal tildeles.

Utdelingen foretas av Universitetsstyret ved UiO etter innstilling av en komité på tre medlemmer oppnevnt av Universitetsstyret; to etter forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og ett etter forslag fra Framkomiteen. Ved bedømmelsen av de innkomne forslag, kan komiteen innhente de supplerende uttalelser som den finner påkrevet.

 

Prisbeløpet for 2021 er 75 000 kroner.

 

Framkomiteens belønning ble sist delt ut i 2017 til professor Jan Inge Faleide (f.1955) ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo og Elin Darelius Chiche (f. 1977) ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Forslag til mottaker av belønningen kan sendes til:

Framkomiteens belønning for polarforskning
c/o UNIFOR
postboks 1131 Blindern,
0317 Oslo

eller på e-post til unifor@unifor.no, merket «Framkomiteens belønning 2021»

 

Frist for innsending av forslag er 30. mai 2021

Translate »