Søk

Framkomiteens belønning for polarforskning

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut hvert fjerde år. 

Prisen tildeles «en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag – ved en avhandling eller på annen måte – til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi».
 
Prisen ble sist utdelt i 2021 til Prof. Dr. Paul Wassmann ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet. Klikk her for utfyllende informasjon. 

Klikk her for en komplett historikk over prisvinnerne. 

Neste prisutdeling forventes annonsert og gjennomført i 2025. Det åpnes for nominasjoner i februar samme året. Medlemmer av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og formannen i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap av Det Norske Videnskaps-Akademi, medlemmer av de matematisk-naturvitenskapelige fakulteter og dekanene ved de historisk-filosofiske fakulteter ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, har rett til å sende inn motivert forslag om hvem belønningen skal tildeles. Nominasjonsfristen er 30. mai.

 
Utdelingen avholdes på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober hvert fjerde år.  

Vedtekter

FOR

Framkomiteens belønning for polarforskning

 

§ 1

Legatet er opprettet ved gavebrev av 23. mai 1961 til Universitetet i Oslo fra Komitéen for bevaring av polarskipet "Fram" i anledning av 25-års jubileet for Framhusets åpning.

Legatets grunnkapital er NOK 500 000,- og er urørlig.

§ 2

"Framkomiteens belønning for polarforskning" kan deles ut hvert år på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober til en norsk forsker som har gitt et verdig bidrag - ved en avhandling eller på annen måte - til utforskning av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi.

Medlemmer av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og leder i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap av Det Norske Videnskaps-Akademi, og medlemmer av De matematisk- naturvitenskapelige fakulteter ved norske universiteter, har rett til hvert år før den 23. mai å sende inn motiverte forslag om hvem belønningen skal tildeles.

Utdelingen foretas av styret etter innstilling av en komité på tre medlemmer med en funksjonstid på tre år oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo, to etter forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiO) og ett etter forslag fra Framkomitéen. Ved behandling av innkomne forslag kan innstillingskomitéen innhente supplerende uttalelser hvis nødvendig.

Finnes ingen verdig til å få "Framkomiteens belønning for polarforskning", kan årets avkastning enten legges til kapitalen eller deles ut som bidrag til forskningsoppgaver under de fagområder som er nevnt. Utdelingen foretas da sammen med øvrige vitenskapelige stipendier tilknyttet Universitetet i Oslo.

§ 3

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

 

Behandlet og vedtatt i styremøte 18. oktober 2022.

Translate »