Søk

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut hvert fjerde år til «en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag – ved en avhandling eller på annen måte – til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi».


Styret har gleden av å meddele at Framkomiteens belønning for polarforskning 2021 tildeles Prof. Dr. Paul Wassmann ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Foto: UiT Norges Arktiske Universitet

Prof. Dr. Paul Wassmann Foto: UiT Norges Arktiske Universitet

Fagkomiteen som har vurdert årets nominerte fremhever følgende momenter om Prof. Dr. Paul Wassmann som avgjørende for sin innstilling:

– hans kunnskapsutvikling om marin økologi i Barentshavet og norske fjorder, inkludert Svalbard – i et panarktisk perspektiv
– hans ledende rolle i å frembringe kunnskap om den globale klimaendringen og dens innflytelse på det arktiske økosystemet
– hans rolle som nøkkelspiller i etableringen av internasjonale symposier som har blitt møteplasser for unge forskere, seniorforskere og politikere
– hans aktive rolle i å påvirke dagsorden for arktisk forskning, spesielt ved Arctic Frontiers, som har blitt en viktig møteplass for politikk og forskning

Framkomiteens Belønning for Polarforskning for 2021 deles ut på Nansen minneforelesning 2021 arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi 11. oktober 2021 kl 18.00. 

Translate »