Søk

 

 

 

 

 

Stiftelsen Sophies Mindes formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

 

Stipend for elever og studenter med bevegelseshemninger for året 2023/2024.

 

For å bidra til at flere personer med bevegelseshemninger fullfører videregående opplæring og høyere utdanning deler stiftelsen ut stipend til denne gruppen.

Stipendordning er ment å lette studiesituasjonen for personer med bevegelseshemninger som ønsker å ta videregående opplæring eller utdanning på bachelor- og masternivå. Stipendet rettes mot de ofte nødvendige ekstra kostnader som bevegelseshemningen kan medføre for at et studium skal kunne gjennomføres.


Videregående opplæring og folkehøyskole

Elever på videregående opplæring og folkehøyskoler kan søke om stipend på inntil kr. 15 000 pr. år.

Stipendet innvilges for ett år av gangen og utbetales samlet forutsatt at stipendmottageren bekrefter at en vil ta utdanning i høst og vårsemester.


Fagskole

Studenter på fagskoler kan søke om stipend på inntil kr. 30 000 pr. år.

Stipendet innvilges for ett år av gangen og utbetales samlet forutsatt at stipendmottageren bekrefter at en vil ta utdanning i høst og vårsemester.


Universitetsutdannelse

Studenter på bachelor- og masternivå kan søke stipend for hele eller deler av studieløpet innenfor normert tid.

Bachelorstudenter kan søke om inntil kr. 30 000 pr. år for 3 år, totalt kr. 90 000. Stipendet innvilges for hele studieløpet, men utbetales for ett år av gangen. For utbetaling av hvert års stipend, skal stipendmottakeren legge frem dokumentasjon for betalt studieavgift for det kommende studieåret.

Masterstudenter kan søke om inntil kr. 40 000 pr. år for 2 år, totalt kr. 80 000. Stipendet innvilges for hele studieløpet, men utbetales for ett år av gangen. For utbetaling av hvert års stipend, skal stipendmottakeren legge frem dokumentasjon for betalt studieavgift for det kommende studieåret.

Stipendet gis også til utdanning i utlandet.

Studenter som ikke klarer å gjennomføre studiet innenfor normert tid og som derfor ikke får lån i Statens Lånekasse, kan søke om ekstra midler.

Se Stiftelsen Sophies Mindes nettside, ssm.nofor mere informasjon om stiftelsens formål.

 

Søknadsfrist er 15. september 2023.

 

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal. Klikk her for å bli overført til stiftelsens elektroniske søknadsskjema.

Det oppfordres til å være kortfattet ved utfyllingen av søknaden. Stiftelsen tar kontakt ved behov for ytterligere opplysninger tilknyttet søknaden. Evt. spørsmål rettes til stiftelsen på tlf. 22 34 01 40 eller e-post unifor@unifor.no.

 

 

Translate »