Søk

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse.

Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe.

Bare unntaksvis vil søknader fra masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar imot søknader f.o.m. 1. desember. 

 

Følgende stiftelser inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond:

– Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme

– A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond

– Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning

– Michael Width Endresens Fond For Sunnmør Næringsliv

– Statoils Forskningsfond

– Osebergfondet. Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner

Klikk på stiftelsens navn for å bli overført til dens nettside og få tilgang til dens individuelle vedtekter. 

 

SØKNADEN
Søknader sorteres etter følgende to fagområder

– realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin)
– humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi)

Det er opprettet eget søknadsskjema for hvert av fagområdene.

Vær sikker på at du fyller inn riktig skjema ved søknad.

Ved bruk av feil søknadsskjema risikerer man at søknaden forkastes.

Det er utarbeidet en egen veiledning med retningslinjer for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Veiledningen gir utdypende informasjon om hvilke krav styret stiller til søkere.

Klikk her for Veiledning for Nansenfondet og de dermed forbundne fond 2019

Du finner søknadsskjemaene ved å klikke her.

Vennligst les veiledningen, utlysningsteksten og stiftelsenes vedtekter nøye.

Det er kun mulig å søke via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid gjennom hele søknadsperioden.

Søknadsfristen er 15. januar 2019.

Translate »