Søk

Margit og Gunvor Gleditschs Fond Til Støtte For Forskning Innen Medisin og Biologi M V støtter medisinsk forskning innen medisin og biologi. Den 23. september hvert femte år deler fondet ut «Gleditschprisen» til en forsker som har bidratt til utvidet erkjennelse innen medisin og biologi. Det rettes spesielt fokus på forskning innen polyartritt og/eller hjerneforskning, bioelek­trisitet (bølgevitenskap) o.l.

I 2021 tilsvarer prisen NOK 150 000. 

Styret  har gleden av å meddele at Gleditschprisen 2021 tildeles Farrukh Chaudhry – professor ved Institutt for medisinske basalfag (IMB) ved UiO. Farrukh hedres for sitt bidrag til ny og banebrytende kunnskap om nervesignalisering som har klar klinisk relevans for nevrologiske sykdommer som epilepsi. 

Prisvinneren (t.v.) ble overrasket med diplom, bløtekake og blomster i lunsjrommet til anatomi i Domus Medica (UiO). Prisen ble overrakt av professor Kristian Bjøro (i midten) ved Institutt for klinisk medisin. 


foto: Carina Knudsen, Institutt for medisinske basalfag.

Klikk her for å lese den fulle begrunnelsen for årets prisutdeling. 

 

Tidligere prisvinner er 

2002 Johan F. Storm Institutt for Fysiologi ved UiO – NOK 100 000
2000 Frode Svendsen Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland sykehus – NOK 30 000
2000 Ingunn R. Rise Inst. For kirurgisk forskning, Rikshospitalet – NOK 30 000

Translate »